Thorsen dømt som skurken

Med landsrettens knusende dom er Kurt Thorsen dømt færdig som forretningsmand og PFA-sagens store taber, men dommen åbner paradoksalt nok for et kæmpemæssigt erstatningskrav, der kan forgylde Thorsen.

I et øjeblik frøs hele PFA-showet fast i et still-billede, og godt 70 tilhørere, pressefolk og forsvarsadvokater i det tætpakkede lokale i Østre Landsret stod og ventede andægtigt på den endegyldige, definitive afgørelse på tre års opklaringsarbejde.

Med blot halvanden meter imellem sig hævede også hovedpersonerne Thorsen og Trads blikket for at se og høre retsformand Erik Kjærgaard tage bladet fra munden og sige:

»Thi kendes for ret:«

Seks års fængsel til Thorsen - fire til Trads.

Den knusende dom efterlod den tidligere byggematador som forstenet. Blodet syntes at forlade Thorsen med lynets hast efterladende ham ligbleg, øjnene blev blanke og med ét slukkedes gløden hos den ellers evigt optimistiske Thorsen.

Enden var ikke bare nær. Den var nået.

Han var blevet dømt skyldig i bedrageri for op mod 3,7 mia. kr. og dermed stemplet som manden bag en af Danmarkshistoriens største erhvervsskandaler. Hans forklaringer var endnu en gang blevet afvist i ét og alt af de tre landsdommere samt de tre domsmænd.

Samtidig er Thorsen med dommen dømt endegyldig færdig som forretningsmand. Flere end 40 af hans selskaber er allerede blevet tvangsopløst, og samtlige hans konti beslaglagt.

Millionkrav

Trods landsrettens klare dom er der paradoksalt nok åbnet mulighed for et erstatningskrav på flere hundrede millioner kroner fra Thorsens konkursbo mod den spanske bank, Banco Bilbao Vizcaya (BBV). Kravet kan forgylde Thorsen, selv om han i går blev dømt skyldig for et bedrageri i milliardklassen.

Den spanske bank beslaglagde efter afsløringerne af PFA-skandalen en stor byggegrund i Alicante i Spanien sammen med Thorsens såkaldte La Cala-projekt. BBV vurderes til at have tjent flere hundrede mio. kr. på et videresalg af grunden.

Landsretsdommen fastslår ganske vist, at projektet blev stablet på benene ved hjælp af falske dokumenter, som foranledigede investorer til at tro, at pensionsselskabet PFA stod bag. Men dommen tager ikke stilling til, om projektet i sig selv var rent bedrageri, påpeger professor i erhvervsret Lars Bo Langsted efter at have nærlæst dommen.

»Landsretten har netop ikke taget stilling til, om projektet i Spanien i sin substans var bedrageri.

Derfor er en sag om erstatningskrav mod den spanske bank oplagt ikke afgjort på forhånd. Boet efter Thorsen har en mulighed for at komme igennem med et sådan krav,« siger han.

I første omgang har BBV krævet en erstatning på godt 200 mio. kr. fra Thorsen, men ifølge kurator for konkursboerne efter Thorsens kollaps, advokat Flemming Bastholm, er den spanske bank sluppet ud af hele PFA-sagen på en »særdeles favorabel måde.«

Flemming Bastholm fastslår over for Berlingske Tidende, at netop landsrettens dom vil spille en afgørende rolle i forhold til hans beslutning om, hvorvidt et erstatningskrav skal rejses.

Et erstatningskrav vil i så fald blive på omkring 300 mio. kr.

Vinder Thorsens konkursbo en eventuel kommende erstatningssag kan der i sidste ende med tilbagevirkende kraft være over 200 mio. kr. tilovers, når kreditorerne er tilgodeset.

Det er penge, der i sidste ende vil tilfalde Thorsen.

»Det er klart, at i det øjeblik alle kreditorer har fået deres penge, så skal de resterende penge tilbage til ejeren af selskabet,« siger Flemming Bastholm.