Thor P. fremlægger aftale

Læs mere
Fold sammen
Thor Pedersen har en fortid som direktør for Jysk Rengøring, der havde en serviceaftale med Farum Kommune og samtidig sponsorerede

Farum Boldklub. Jysk Rengøring blev imidlertid overtaget af ISS-koncernen, som opsagde sponsoraftalen med boldklubben, hvorefter ISS tabte

serviceaftale med kommunen.


Sagsforløbet har fået flere aviser til at antyde, at finansministeren også er

sovset ind i sagen omkring Farumsborgmester Peter Brixtofte (V). Det har fået Thor Pedersen til at tage til genmæle.


-

Aftalen var egentlig - som mange andre reklameaftaler - fortrolig, men både ISS og Farum Boldklub har indvilget i at offentliggøre

aftalen for at imødegå de mange rygter, der er om sagen, siger Thor Pedersen.


Ifølge Farum Avis har Peter

Brixtofte i øvrigt aflyst sin sygeorlov og ventes at vende hjem fra et ophold på Lanzarote i løbet af få

dage. vlsSmå mest tilfredse

Ansatte og ledere i mindre virksomheder

er generelt mere tilfredse med arbejdsmiljøforholdene, end ansatte og ledere i større virksomheder. Det viser den seneste

brugertilfredshedsundersøgelse, som PLS Rambøll har lavet for Arbejdstilsynet, som står foran personalenedskæringer

og omstrukturering.


Ifølge undersøgelsen er i alt 83 pct. af Arbejdstilsynets brugere - dvs. ledelse og medarbejderepræsentanter

- tilfredse med deres arbejdsmiljøforhold, mens kun seks pct. er utilfredse.


Undersøgelsen afslører også,

at brugere i private og halvoffentlige virksomheder generelt mere tilfredse med arbejdsmiljøet, end brugere ansat i det offentlige.


Tre

fjerdedele af brugerne er tilfredse med Arbejdstilsynet, og knap halvdelen mener i høj grad, at vigtige arbejdsmiljøproblemer

vil blive løst som følge af Arbejdstilsynets besøg.

gormUK satser på VE-energiMens den danske regering har valgt at løfte foden fra speederen, når

det gælder bevillinger til udviklingen af alternative energikilder, vil Storbritanniens industriminister, Patricia Hewitt, satse

fremover satse på vind- og solenergi.


Industriministeren er på vej med en plan, som går ud på, at 20

procent af den britiske energiforsyning i 2020 skal komme fra vind-, bølge-, og solenergi. I 2030 skal andelen være oppe

på 30 pct., skriver den britiske avis The Times.


Planen er ambitiøs, fordi vedvarende energi i dag udgør

mindre end 1 pct. af landets samlede energiforbrug, mens a-kraft bidrager med 25 pct.


Planerne kommer belejligt for danske vindmølle

producenter, som Vestas og NEG Micon,d er i forvejen har foden indenfor på det britiske marked. vls

Bilister

slipper billligere

Miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) har besluttet at hæve skrotningspræmien til bilejere fra

1.500 kr. til 1.750 kr. Samtidig nedsættes bilejernes miljøbidrag, som opkræves sammen med forsikringspræmien,

fra nuværende 90 kr. til 60 kr.


Årsagen er, at der skrottes færre biler end forventet, nemlig 70.000 mod forventede

120.000. Derfor har bilejerne indbetalt flere penge til ordningen, end der udbetales.


Tidligere er en del af pengene blevet brugt

på at fjerne gamle bilvrag, men den opgave skal løses af kommunerne, mener miljøministeren. De overskydende penge

skal derimod tilbage i bilejernes lommer.


At skrotningspræmien bliver sat op skyldes at plast-kofangere og glasruder fremover

skal afmonteres og genanvendes i henhold til fælles EU-regler. Derfor bliver det lidt dyrere at skrotte bilen.

vlsFærre nyfødteAntallet af nyfødte i Danmark er tæt

på at sætte bundrekord. Helt dugfriske tal fra Danmarks Statistik viser, at der i hele år 2001 blev født

65.485 personer, og det er det laveste antal i 10 år. Sammenlignes med år 2000 faldt antallet af nyfødte med 1.596

personer, hvilket svarer til 2,4 pct.


Trods det lægger 2001 dog stadig et pænt stykke over den hidtidige bundrekord

i det 20. århundrede. Det var i 1983, hvor der kun blev født 50.822 personer.


Samlet set steg befolkningen med 18.990

personer i 2001.


Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser samtidig, at antallet af personer i aldersgruppen fra 15 til

29 år er faldet med 16 pct. siden 1. januar 1992. -fmj