Tetrastar har sat turbo på udrulning af Tetra-netværk

Læs mere
Fold sammen
Mobilvirksomheden Tetrastar i Sønderjylland har det sidste halve år investeret kraftigt i udbygningen af det såkaldte

Tetra-net, så det nu dækker 80 pct. af landet. - Vi får udelukkende kunder på nettet, hvis det dækker

det meste af landet.- Ved årskiftet mangler vi kun yderområder. Her vil vi kun opstille sendere, hvis der er kunder

og behov for det, siger økonomidirektør Keld B. Nielsen fra Damm-gruppen.Damm-gruppen overtog Tetrastar i april

2003.Selskabet hed på daværende tidspunkt T-Cell og lå inde med en licens til at opbygge et mobilnet baseret

Tetra-teknologien.

Foran lovkrav

IT- og Telestyrelsen stiller blandt andet krav om, at selskabet dækker 70 pct. af

Danmark i 2007, men dette krav er altså allerede nu opfyldt. Keld B. Nielsen fortæller, at selskabet ved årets udgang

har opstillet i alt 60 sendere i hele landet.Tetrastar har netop offentliggjort årsregnskabet for perioeden 2003/04.Heraf

fremgår det, at underskuddet i selskabet blev på 3,0 mio. kr.Men den storstilede udbygningen af Tetranettet er

først foretaget i de sidste seks måneder af 2004, og figurerer derfor ikke i det seneste regnskabet.Keld B. Nielsen

fortæller, at 2004/05 resultatet på grund af den heftige udbygning vil blive blive større end i det netop afsluttede

regnskab.- Men det endelige niveau afhænger af, hvor mange kunder vi får på nettet, siger han.

Dækker

behov
I Danmark har også Motorola en licens til at drive et mobilnet med Tetra, og det drives under navnet Tetranet.Tetra-teknologien

skal sælges til de professionelle radiobrugere og er i særdeleshed velegnet til gruppekald. Den primære målgruppe

er helt store virksomheder og transportvirksomheder.- Men der er intet til hinder for, at Beredskabet også kommer med.

Vi er langt foran Tetranet i udrulningen af vores net. De dækker stort set kun i hovedstadsområdet, siger Keld B. Nielsen.Administrerende

direktør Bo Wassberg fra Motorola Danmark og dermed også Tetranet bekræfter, at Tetranet i dag udelukkende dækker hovedstadsområdet.-

Vores licens går på, at vi skal drive et net for Beredskabet i Danmark. Og der er ikke grund til at lave et net til dem,

før de er klar til at bruge det. Vi udruller i takt med at behovet opstår. Men vi forventer helt klart, at der vil ske

noget i 2007, siger han.

Starter salgMens Tetranet har lavet aftaler med blandt andet HUR om Tetra i de københavnske

busser, har Tetrastar pt. kun testkunder koblet på systemet.- Men fra årsskiftet skal vi gøre mere ud af

salget, siger Keld B. Nielsen.Af 2003/04-regnskabet fremgår det, at Tetrastar " i den kommende tid vil indlede aktiviteter

omkring leverance af Tetra-services i udlandet".Denne passage i beretningen ønsker Keld B. Nielsen ikke at uddybe nærmere.