Temperaturmåler på aktiemarkedet

Berlingske Tidende præsenterer i et samarbejde med Værdipapircentralen en troværdig måling af danskernes lyst til at investere i værdipapirer. Barometeret viser bevægelser i investeringsmønsteret fra måned til måned.

Temperaturmåler på aktiemarkedet - 1
Det nye indeks vp.Indikator viser de private investorers bevægelser på det danske aktiemarked, fortæller Værdipapircentralens direktør Johannes Luef. <br>Arkivfoto: Scanpix
Læs mere
Fold sammen
For første gang nogensinde er det muligt at tage temperaturen på danskernes investeringslyst. Der er tale om et unikt værktøj, der bygger på den mest omfattende registrering af bevægelser på det danske værdipapirmarked.

Det nye indeks, der er døbt vp.Indikator, er et resultat af et samarbejde mellem Værdipapircentralen (VP) og Berlingske Tidende. Det får læserne glæde af i form af en månedlig måling, der viser de private investorers bevægelser på det danske aktiemarked.

»I informationssamfundet er det naturligt for VP at udnytte sin information til at skabe værdi på nye områder. Vi kan således trække oplysninger til orientering for Berlingske Tidendes læsere,« siger administrerende direktør Johannes Luef fra Værdipapircentralen.

Op- og nedtur
Den danske aktiekultur begyndte at spire i 1990erne - lidt forsinket i forhold til for eksempel Sverige. Men da de første frø var sået, fik mange danskere øjnene op for værdipapirmarkedets muligheder. Da indbetalingerne til pensionsordninger samtidig steg, var aktiekulturen i Danmark en kendsgerning.

Krakket på aktiemarkedet i 2000 satte en midlertidig stopper for aktiekulturens fremmarch, men i 2003 var der igen stor fremgang over hele linien.

Værdipapircentralens og Berlingske Tidendes indikator vil ikke kun vise den slags bevægelser. De private investorers bevægelser fra én branche til en anden vil også komme for en dag, og indikatoren giver også mulighed for at se på investeringernes fordeling på køn og alder.

Alt registreres
Hver gang der bliver købt og solgt en aktie, obligation eller investeringsforeningsbevis, bliver det registreret i de enorme computere hos Værdipapircentralen.

Den enkelte investor har ikke direkte kontakt med VP. Kundekredsen består i stedet af de såkaldte udstedere af værdipapirer - det vil sige virksomheder, der udsteder aktier, realkreditinstitutter, der udsteder obligationer, og Nationalbanken, der finansierer Danmarks gæld ved at udstede statsobligationer - der fodrer computerne hos VP med de mange oplysninger om samtlige bevægelser på det danske værdipapirmarked.

På årsbasis omsætter VP-systemerne for over ufattelige 31.000 milliarder kroner. En enkelt handelsdag var omsætningen helt oppe på 460 milliarder kroner.