Telia har det svært i Danmark

Den svenske telekoncern Telia har fortsat problemer med sine danske forretninger. Den for selskabet vigtige mobiltelefoni udviste ganske vist en vækst i omsætningen i 2001, men samtidig voksede underskuddet i Danmark.

Ifølge Telias regnskab, der blev offentliggjort fredag, blev omsætningen øget på det danske mobilområde fra ca. 400 mio. kr. i 2000 til knap 600 mio. kr. i 2001. Men opgørelsen af resultatet viser, at underskuddet, målt som underliggende EBITDA, samtidig er vokset fra 380 mio. kr. til ca. 480 mio. kr.

Det forringede resultat skyldes ifølge Telia omkostninger i forbindelse med omstrukturering af virksomheden, samt nedskrivning af lagre af mobiltelefoner til et beløb af omkring 135 mio. danske kroner.

Mobilselskabet fik i løbet af året 25.000 nye kunder. Men på grund af en ny opgørelse af kunder med taletidskort er 87.000 gledet ud, hvilket betyder, at det samlede antal kunder ved årets udgang er på 288.000.

Tallene fra Telia viser samtidig, at det svenske selskab må investere kraftigt i det danske marked. I 2001 er der investeret ca. 1,5 mia. kr. i det danske mobilmarked, og heraf udgøres hovedparten af investeringen i en UMTS-licens. Telia har også investeret i udbygning af sit GSM 900-net.

I selskabet Telia Networks øgedes omsætningen i Danmark med to procent til ca. 570 mio. kr. Telia har 264.000 kunder på fastnettelefoni, en fremgang på 32.000 i løbet af et år.

På internetsiden har Telia øget kundetallet i Danmark til 147.000 mod 108.000 et år tidligere. Hovedparten af de nye kunder er kommet inden for bredbånd via kabel-TV, mens internetopkoblinger via telefon har fået 11.000 nye kunder.

Antallet af kabel-TV-kunder er stort set uændret i forhold til året før.

Samlet fik Telia-koncernen en omsætning på knap 46 mia. danske kr. mod 43,4 mia. kr. året før, en vækst på seks procent.

Resultatet før skat og finansielle poster faldt til 4,4 mia. danske kr. mod 9,6 mia. kr. året før. Nettoresultatet faldt fra ca. otte mia. kr. til ca. 1,5 mia. kr.

Ritzau