Teleselskaber skar mest

De danske teleselskaber skar voldsomt i reklamebudgetterne i 2001, viser Trends analysen 2002, som udføres af Gallup og bygger

på Gallup Adfacts registreringer af de 250 største annoncørers reklameforbrug.


I alt brugte teleannoncørerne

27 pct. mindre på annoncer i 2001 i forhold til 2000. Det svarer til en samlet besparelse på 143 mio. kr. Eksempelvis skar

Tele Danmark 72 mio. kr. på budgetterne, mens Telia skar 39 mio. kr., hvilket svarer til mere end en halvering. Analysen af

annoncørernes forbrug viser også, at det først og fremmest er de største annoncører, der har sparet

på budgetterne. Gallup Adfacts opmåling af reklameforbruget i 280 forskellige danske medier viser, at det samlede annonceforbrug

i 2001 faldt med 2,6 pct. i 2001 i forhold til året tidligere. Til sammenligning viser Trends analysen, at de 200 største

danske annoncører har skåret fem pct. af budgetterne.


- Når vi sammenholder denne nedgang med en generel årlig

stigning på 8,4 pct. i forbuget på reklamer fra 1995 - 2000, er der tale om en iøjnefaldende udvikling, kommenterer

salgschef Annemette Fredslund Nielsen, Gallup Adfacts, udviklingen på annoncesalget.