Tele-millioner til forskning

Pengene skal komme fra de foreløbig 950 mio. kr., som staten har fået hjem, på salget af UMTS-mobillicenser i september sidste

år. Onsdag indledte Helge Sander forhandlingerne med partierne bag teleforliget, Kristeligt Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokrtaiet

og SF. Partierne er på forhånd positivt indstillet over for at bruge pengene på den frie forskning, herunder naturvidenskab

og nanoteknologi, samt it-forskning, regionale it-iniativer og digitalforvaltning, sådan som regeringen har foreslået.

vlsFinanslov udskydes tre uger

Statens husholdningsbudget for i år bliver formentlig først endeligt vedtaget

den 20. marts. I morgen skal Folketingets finansudvalg tage stilling til et forslag fra udvalgets formand Kristian Thulesen Dahl (DF), om

at udskyde vedtagelsen af finansloven i tre uger for at undgå lovsjusk. Dansk Folkeparti har på forhånd flertal

for forslaget fra Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet.Forsvundne jobTusindvis af arbejdspladser

er i de seneste måneder forsvundet i industrien, fordi virksomheder har valgt at lukke eller flytte produktionen til udlandet.

Det har blandt andet ramt beklædnings- og tekstilindustrien, som er inde i en ny bølge af jobeksport til billiglande.

Og det er gået ud over virksomheder i jern- og metalindustrien. Fællesnævneren har i de fleste tilfælde været,

at der var tale om relativt simpel produktion.


- Vi kan lige så godt indse, at den type job ikke kommer igen. Der bliver snarere

tale om et yderligere fald, siger formanden for SiD''s Industrigruppe, Børge Frederiksen til SiD''s fagbladet.

Råd

til integration

ydanskere, sår omkring erhvervslivets evne til at integrere udlændinge på danske arbejdspladser.


-

Jeg forstår, at Foreningen af Nydanskere er bekymret, fordi regeringen har nedlagt en pulje på 13 mio. kr. til integrationsprojekter.

Men virksomhedernes integrationsplaner er bestemt ikke spildt. Regeringen har samlet tilført erhvervslivet halvanden mia. kr.,

så erhvervslivet er godt rustet til at løse opgaven. Selvfølgelig ønsker Venstre en god integration, og

jeg håber, at virksomhederne gennemfører de planlagte projekter, og at andre virksomheder også vil lægge

sig i selen. Det økonomiske grundlag er nemlig til stede. Vi har rent faktisk fjernet planlagte skatter og afgifter fra erhvervslivet

for 1 mia. kr. samt lavet en konkurrenceevnepakke, som styrker erhvervslivet med mia. kr, siger Kristian Jensen, der mener, at erhvervslivet

er klædt økonomisk godt på til selv at tage hånd om integration af udlændinge.