Tele Danmark skal sænke engrospriser

Årsagen er, at Telestyrelsen i går dikterede selskabet, at det skal sænke engrospriserne på telefoni til konkurrenterne

med 20 pct. med virkning fra 1. marts i år. Forbrugene vil få lavere priser på telefoni for kunderne, mener Telestyrelsen.


-

Indgrebet vil koste TDC et tocifret millionbeløb. Der er ikke noget krav i lovgivningen om, at konkurrenterne skal sætte

priserne på denne baggrund, men det vil give dem et bedre økonomisk fundament for deres aktiviteter og dermed skabe grundlag

for, at de danske telebrugere får bedre og billigere teletjenester, siger teledirektør Jørgen Abild Andersen,

Telestyrelsen.


Telestyrelsen indgreb betyder populært sagt, at de konkurerende teleselskaber i Danmark kan købe

deres råvarer, teleydelser på Tele Danmarks telenet, billigere.


Det er ikke første gang, at Telestyrelsen

dikterer TDC, at selskabet skal sænke priserne.


Efterspørgslen efter lokal samtrafik hos TDC''s konkurrenter er stigende. De

etablerer egne telenet, og vil selv kunne transportere store dele af deres teletrafik rundt i landet. Derfor vurderer Telestyrelsen,

at prisniveauet for lokal samtrafik en væsentlig faktor for, hvordan konkurrencen udvikler sig på det danske telemarked


Ifølge

Telestyrelsen giver lovgivningen mulighed for at kræve samtrafikpriserne nedsat, hvis det kan dokumenteres, at prisniveauet

for tilsvarende samtrafikydelser i tilsvarende danske eller udenlandske samtrafikaftaler er lavere end TDC''s (bedste praksis).


Branchekilder

vurderer over for ErhvervsBladet, at kravet om nedsættelsen af samtrafiktaksterne vil koste Tele Danmark cirka 50 mio. kr. i

omsætning om året.


Tele2 er formentligt det selskab, som får størst gavn af Telestyrelsens indgreb.

Teleselskabets kommunikationsdirektør Ebbe Jørgensen, er da også godt tilfreds med afgørelsen:


- Indgrebet

betyder helt klart meget for os. Vi vil nu overveje, hvad vi skal gøre. Jeg kan dog ikke love lavere priser, da vi er hårdt

spændt for i forvejen. Men vi vil overveje det, siger han.


Telia er umiddelbart glade for Telestyrelsens afgørelse,

men vil først nærlæse afgørelsen, føre man kommer udtalelser om, hvilke konsekvenser den har for

selskabets priser.


TDC tvivler på, at prissænkningen vil komme forbrugerne til gavn.


- Sidste gang priserne

blev sænket på samtrafik beholdte konkurrenterne pengene selv. Vi er meget spændte på, om de denne gang vil

lade prissænkningerne komme forbrugerne til gavn, siger vicedirektør Finn Schkolnik, TDC.


Han bekræfter, at

afgørelsen vil koste TDC et to-cifret millionbeløb, men vil ikke præcisere beløbet nærmere.