TEKNIQ og Dansk Byggeri forhandler om tæt samarbejde

Samarbejde gør stærk og sikrer indflydelse, mener TEKNIQ og Dansk Byggeri, som pønser på et samarbejde, der vil servicere 80 procent af den danske byggebranche.

Byggeriets to største erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, TEKNIQ og Dansk Byggeri, har i går aftes besluttet at indlede drøftelser om et tæt samarbejde, evt. en sammenlægning.

Baggrunden er et ønske om at øge medlemmernes arbejdsgiver- og erhvervspolitiske gennemslagskraft udadtil og samtidig styrke servicen indadtil, oplyser dansk Byggeri. De to organisationer dækker tilsammen over 80% af den danske byggebranche.

Talsmænd for de de to organisationerlægger også vægt på, at man sammen vil stå stærkere i overenskomstforhandlinger, have større gennemslagskraft erhvervspolitisk og kunne yde medlemmerne bedre service:

"Kampen om den erhvervspolitiske indflydelse bliver stadig større - alle erhverv vil have deres del af samfundskagen. Vi vil også i fremtiden gerne have den del af indflydelsen, der tilkommer os. Derfor ser vi nu på mulighederne for, at vi slår os sammen. Kravet fra medlemmerne om bedre service og mere indflydelse er desuden støt stigende. Det krav imødekommer vi bedst ved at gå sammen med vores gode kolleger fra el- og VVS-branchen", fastslår Povl Christensen, formand for Dansk Byggeri.

Han udsagn bakkes op af Jesper N. Hansen, formand for TEKNIQ, der mener, at tiden er kommet til at tage et nyt skridt for at sikre, at organisationerne fremover har den ønskede indflydelse.

TEKNIQ organiserer 3.000 el- og VVS-installationsvirksomheder med tilsammen 40.000 medarbejdere.

Dansk Byggeri organiserer 6.000 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri med tilsammen 78.000 medarbejdere.