TeknikGruppen A/S vokser via opkøb

Virksomheden TeknikGruppen A/S, der har domicil i Nykøbing Mors og, som blot er halvandet år gammelt, sætter ikke

sit lys under en skæppe, når det handler om fremtidens vision.Virksomheden vil have en stærk position i nærområdet

som den fortrukne samarbejdspartner med hensyn til installationsydelser for private husstande, erhvervsvirksomheder og offentlige

institutioner.På længere sigt skal den udvikle sig til at være en betydelig aktør på det nationale

plan med forretningsenheder i strategisk vigtige områder af Danmark.Midlet er enkelt. Ekspansionen skal ske ved opkøb

af selv-stændige el-installatører i første omgang vest for Storebælt, men på længere sigt er

den østlige del af Danmark også interessant.Det oplyser salgschef Janice Hansen, TeknikGruppen, der for halvandet

år siden var selskabets eneste medarbejder, men som i dag har 75 kolleger.Siden starten har virksomheden nemlig overtaget

installationsforretningen Vildsund-El, hvorunder hører tre afdelinger og installationsforretningen Alfred Jensen & Søn

med afdelinger i Vejle, Kolding, Horsens og Børkop, men hermed er det så langt fra slut, oplyser Janice Hansen, der forklarer, at

virksomheden netop er inde i de afsluttende forhandlinger om overtagelsen af el-installatører i såvel Vest- som Østjylland.

Afsættet

Det

typiske afsæt til en overtagelse er en konkret ordre i et lokalområde, hvor TeknikGruppen finder det hensigtsmæssigt

at overtage en lokal el-installatør. Strategien er, at de overtagne virksomheder fortsætter som selvstændige virksomheder,

men med den ekstra styrke, at den får et ekstra salgsled i form af TeknikGruppens salgsorganisation. Profilering og markedsføring

styres fra Nykøbing Mors.- Det er vigtigt for os, at el-installatørerne efter overtagelsen kan fortsætte

som lokale virksomheder, men med den forskel, at der foregår en strømlining af aktiviteterne. Eksempelvis vil el-installatørerne

ofte komme til at udveksle mandskab på kryds og på tværs afhængig af den enkelte virksomheds specialer. Vi

bestræber os på, at vi altid har to, der kan det samme, siger Janice Hansen.

UafhængigForretningsområderne

er allerede mangesidede fra tele-og alarm-installationer til komplette gadebelysningsanlæg og så en bred vifte af produkter

som varmepumper, aircondition osv. Imidlertid lægger Janice Hansen vægt på, at TeknikGruppen ikke er "gift"

med nogen leverandør. Der er fuld-stændig valgfrihed hos kunderne.- Vores styrke er montagen. Det er det, vi skal

bruge vore ressourcer på, tilføjer hun.Bag TeknikGruppen står fire midt- og vestjyske forsyningsselskaber: Thy-Mors

Energi, Ringkøbing Amts Højspændingsværk, Grindsted El- og Varmeværk og Ikast Værkerne Service.De

fire selskaber kender hinanden indgående, idet de alle er medejere af erl-handelsselskabet Scanenergi A/S, der blev etableret

i 1998.