Tegn på for lille konkurrence

Erhvervs- og Økonomiministeriet og Konkurrencestyrelsen har fundet flere ting, der kan indikere, at den danske bankkonkurrence er for lille:

Lønningerne i finanssektoren er høje, og der er flere filialer

i Danmark end i andre lande. Det kan skyldes svækket om-

kostningsbevidsthed.

Bankerne tjener mere på privatkunderne end på erhvervs-

kunderne, som ofte har flere bankforbindelser at vælge

imellem.

Bankkunder er meget loyale og bliver i den samme bank i

mange år. Kan skyldes høje flyttegebyrer og indviklede

loyalitetsprogrammer.

Prisgennemsigtigheden i banksektoren er ringe.

Der er stor koncentration i banksektoren, dvs. få spillere

har meget store markedsandele.