TDC venter fortsat fremgang

TDC tjente i 2003 2.466 millioner kr. efter en omsætning på 50.263 millioner kr.Resultatet svarer til en fremgang

på 13,7 pct. i forhold til året før. Fremgangen ventes at fortsætte, og ledelsen forudser forbedringer i

både omsætning og indtjening for stort set alle forretningsområder - undtaget er koncernens største område

TDC Totalløsninger, hvor der ventes et fald i omsætningen på godt en pct.- Dette er en fortsættelse

af den generelle udvikling fra 2003, omend væksten i EBITDA (overskud før finansielle poster, skat, goodwillamortisering

og af- og nedskrivninger) i TDC Switzerland forventes at ske i et langsommere tempo end i tidligere år. Dette afspejler, at mulighederne

for reduktion af omkostningerne er ved at være udnyttet, bemærkes det i koncernens årsrapport om forventningerne

til 2004.Der ventes således et samlet resultat i år på 2,75 mia. kr. Samtidig ventes omsætningen at

stige godt 1 pct. til 50,9 mia. kr.

Mindre fastnet

Faldet i omsætningen for Totalløsninger til 18,4 mia. kr.

skyldes et dalende salg inden for det traditionelle fastnetområde, herunder taletrafik og abonnementer.Det opvejes dog

til dels af vækst inden for datakommunikation og internettjenester. Eksempelvis steg antallet af danske ADSL-kunder med 60 pct.

til 405.000 kunder.Inden for Mobile International, der er koncernens næststørste område, ventes der en stigning

i omsætningen på tre pct. til 15,9 mia. kr., mens driftsresultatet ventes at stige knap fem pct. til 3,4 mia. kr.Den

klart største fremgang i indtjeningen ventes Kabel TV-området at tegne sig for med en stigning på over 50 pct.

til et driftsresultat på 0,3 mia. kr., mens omsætningen ventes at stige 11 pct. til 1,7 mia. kr.Der ventes fortsat

en nettotilgang af kunder samt et øget salg af tv-programmer og internettjenester.For TDC Forlag ventes fremgang i såvel

omsætning som indtjening, og området ventes at bidrage med et driftsresultat på 0,5 mia. kr. - svarende til en fremgang

på 34 pct.