TDC under pres i Danmark

Det var dog også den eneste malurt, der kunne blandes i bægeret under koncernchefens fremlæggelse af hovedpunkterne

for første kvartal. Der er fortsat fremgang i TDC Switzerland, antallet af bredbåndskunder vokser, og der er en positiv

udvikling i TDC Mobile International, fremhævede han.


- TDC Tele Danmark opererer på et meget udsat og konkurrencepræget

marked. Vi er ikke meget for at indrømme, at vi er under pres på hjemmemarkedet, men det viser jo blot, at vi har set

rigtigt, når vi satser internationalt fremhævede han.


TDC Switzerland fik et EBITDA på 121 mio. kr. i 1. kvt.

mod et underskud på 139 mio. kr. i 1. kvt. 2001, og antallet af kunder er steget med 30 pct. til 2,4 mio. Væksten har

været størst inden for mobil med 51 pct., mens internet er vokset 18 pct. og fastnet 15 pct, oplyste Dyremose.


-

Baseret på virksomhedernes egne oplysninger har vi fået en signifikant andel af mobilkundetilgangen i Schweiz, konstaterede

Henning Dyremose.


I første kvartal 2001 fik TDC godt 20 pct. af de nye mobilkunder, mens den andel steg til godt 32 pct.

i 2. kvt., i 3. kvt. til 45,5 pct., og i 4. kvt. var den godt 49 pct. Både i 3. og 4. kvt. og på de foreliggende oplysninger

for 1. kvt. 2002 er TDC Switzerlands andel af de nye mobilkunder markant større end de to store konkurrenter på markedet Swisscom

og Orange. Forventningerne til resultatbidraget fra TDC Switzerland er blevet opjusteret, og finansdirektøren, Hans Munk Nielsen, i

TDC ville ikke udelukke, at resultatet for Schweiz bliver endnu bedre, som han forsigtigt udtrykte det.


- Vi vurderer hvert kvartal

på baggrund af forløbet af kvartalet, om det giver anledning til ændringer i vores forventninger, sagde Dyremose.

De forventninger, der er udtrykt, er forventningerne til fremtiden, som TDC ser dem nu, og de vil blive grundigt vurderet igen til

halvåret.


TDC er fortsat den største spiller på ADSL-markedet i Danmark med en markedsandel på 50 pct.

og dertil kommer endda en andel på 7 pct. fra TDC Kabel TV. Næststørste udbyder er Telia Stofa med en andel på

20 pct. Den udvikling venter Dyremose fortsætter.


Den tredje solstrålehistorie, som koncernchefen fremlagde, var

udviklingen i TDC Mobile International. Omsætningen steg 5,4 pct. til 1,2 mia. kr. og EBITDA steg 21,3 pct. til 324, sagde en

meget tilfreds koncernchef. Specielt hæftede han sig ved vending i de fortsættende aktiviteter i tyske Talkline. Talkline

forbedrede EBITDA med knap 200 mio. kr. fra et underskud på 85 mio. kr. i første kvartal 2001 til et overskud på

110 mio. kr. i første kvartal 2002.