TDC Totalløsninger A/S

Helårsregnskab, tal i mio. kr. 2003 / 2002

Nettoomsætning 17.101 / 17.899

Resultat af primær drift 1.875 / 3.081

Nettoresultat 1.159 / 700

Egenkapital 11.428 / 12.240

Egenkapitalens forrentning i pct. 10,5 / 5,7