TDC realiserer tab på 2,1 mia.

TDC realiserer et tab på engangsposter på 2,1 mia. kr. i det tyske datterselskab Talkline i 2001.


Tabet er sammensat

af af en nedskrivning af goodwill og anlægsaktiver for 1,4 mia. kr. og en hensættelse til lukning af fastnet- og internetaktiviteterne

på 0,7 mia. kr.


Udviklingen i Talkline har længe været utilfredsstillende, anfører TDC, og det har medført

lukning af fastnet- og internetaktiviteterne, mens mobilaktiviteterne og Talkline Infodienst fortsætter som overskudsgivende forretningsenheder.


Tabet

giver ikke TDC anledning til ændring af forventningerne for resultatet af 2001 i forhold til ved udgangen af tredje kvartal

2001.


Disse forventninger blev dog udtrykt ved et resultat - eksklusive ekstraordinære poster - på 750 mio. kr.
Forventningerne til EBITDA for hele året ventedes samtidig at blive på 12,8 mia. kr.Omstrukturering

-

Talkline har effektivt gennemført sin omstrukturering og er nu en fokuseret og profitabel mobilforretning i Tyskland, hedder

det i meddelelsen fra TDC''s koncernchef, Henning Dyremose, der også vurderer, at Talkline med den nye struktur vil give positive

resultater i 2002.


TDC anfører nu, at der i årets løb er realiseret andre engangsindtægter og udgifter,

som samlet set udjævner hinanden. Og så oplyser selskabet, at kapitalgevinsten ved salget af aktierne i Ungarns næststørste mobiltelefonselskab

Pannon ikke er inkluderet i 2001.


TDC oplyste i juli 2001, at selskabet havde haft en fortjeneste på ca. 550 mio. kr.

efter skat på salget af sin 6,6 pct.''s aktiepost i mobiltelefonselskabet. Aktieposten blev solgt til det norske teleselskab Telenor.


TDC

offentliggør regnskab for hele 2001 den 27. februar.Analytikere overrasketAnalytikerne er ikke overraskede over,

at TDC har måtter fortage nedskrivninger og realisere tab på selskabets tyske aktiviteter i Talkline, men størrelsen

og sammensætningen var ikke ventet, lyder det enstemmigt fra flere finanshuse.


- Det kommer ikke bag på mig, at der

bliver nedskrevet goodwill, men det kommer bag på mig, at det er nødvendigt at tage 700 mio. kr. i restrukturering, for

det tages direkte over cashflowet, siger en analytiker. RB-Børsen