TDC misbruger position

Rådet gav samtidig TDC Tele Danmark tre uger til at fremlægge en ny afregningsmodel, som skal sikre, at Consorte kan konkurrere

på lige fod med TDC på området. Consorte har klaget over, at TDC udnytter sin dominans til at gennemføre en

urimelig fordeling af telefonkundernes betaling, når TDC''s abonnenter kalder op på Consortes 70-numre, der anvendes i

forbindelse med virksomhedsordninger. Consorte henviser til, at TDC opkræver knap 25 øre pr. minut hos kunderne for opkald

til 70-numre, men kun tilbyder Consorte knap 5 øre pr. minut, mens TDC beholder resten. vls

LO-nej

til deltidsforlig

Fagbevægelsen takker nej til regeringens tilbud om deltidsforlig. Det har LOs forretningsudvalg besluttet.


-

Det er ærgerligt. Regeringen var ellers indstillet på at imødekomme fagbevægelsens ønske om, at parterne

fik mulighed for at indarbejde deltidslovens regler i de kollektive overenskomster, så det er overenskomstens regler, der kommer

til at gælde. Vi havde lagt op til samme model som gælder for gennemførelse af EU-direktiver. Kan arbejdsmarkedets

parter selv finde ud af at indarbejde deltidslovens bestemmelser i de kollektive overenskomster, er det overenskomsten, der gælder.

Hvis parterne ikke kan blive enige, gælder loven direkte for den enkelte lønmodtager og arbejdsgiver, siger beskæftigelsesminister

Claus Hjort Frederiksen (V).


Fordi beskæftigelsesministeren ikke har kunnet garantere beskyttelsen af de ansatte mod at

blive tvunget til deltid, så har LO bakket ud.


- Det er helt afgørende, at overenskomstparterne kan forhandle de

fornødne beskyttelses­bestemmelser, når der gives adgang til at aftale deltidsbestemmelser. Beskæftigelsesministeren

har ikke ønsket at opfylde LO''s model for, hvordan loven kan vige for overenskomster. Han har krævet, at overenskomsterne

som minimum skal indeholde lovens bestemmelser. Det betyder, at der ikke kan forhandles frit og fair, siger LO''s formand Hans Jensen.

nikaPraktik i frit fald

Helt nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at nedturen på praktikpladsområdet

fortsætter. Antallet af praktikpladssøgende er steget med 14,7 procent. Fra 8.775 personer pr 31. marts 2001 til 10.062

personer pr 31. marts 2002. Ser man på antallet af indgåede uddannelsesaftaler de seneste 12 måneder og sammenligner

med året før, er der et fald på 6,3 procent. Det svarer til et fald fra 30.570 til 28.647 aftaler. Der er således

stadigvæk meget langt til de 36.000 aftaler inden 2004, som var målet i en trepartsaftale helt tilbage fra januar 2000

mellem den daværende regering, LO og DA. Der er også kommet 2,3 procent flere elever, der må nøjes med skolepraktik

Fra 5.355 elever til 5.479 elever pr 31. marts.


nikaNaturstrøm er for dyrEnergiselskabet NESA tager for

høj pris for produktet NaturStrøm, som selskabet lancerede for nylig, fastslår Energitilsynet. Tilsynet har netop besluttet,

at det ikke kan godkende prisen på NaturStrøm. Tilsynet begrunder sin beslutning med, at NESA ikke har påvist,

at NaturStrøm-kunderne får et miljøprodukt til den rigtige pris, samt at produktets miljøeffekter er usikre.

Med andre ord står merprisen på NaturStrøm ikke i et rimeligt forhold til miljøgevinsten. NESA har markedsført

NaturStrøm, som miljørigtig strøm produceret produceret under skrappe miljøkrav i Sverige, hvilket ifølge

NESA betyder, at indkøbsprisen er højere. Samtidig har selskabet indregnet markedsføringsomkostninger i prisen.
- Vi er stærkt forundret over, at Energistyrelsen udtagler usikkerhed om de positive miljøeffekteraf NaturStrøm

og ikke finder, at produktet fremmer de danske miljømål, siger markedsdirektør i NESA, Thomas Boe Bramsen, der

nu vil "genoptage dialogen med Energistyrelsen". vlsKompliceret risikoBoligejerne løber

en større risiko ved at tage rentetilpasningslån frem for fast forrentede lån, men rentetilpasningslånene

har til gengæld været billigere for så vidt. Det konkluderer Nationalbanken i en analyse af rentetilpasningslån,

som offentliggøres i Nationalbankens kvartalsoversigt for 2. kvartal i morgen, torsdag.


- Lånene er risikomæssigt

langt mere komplicerede end traditionelle faste realkreditlån, men har hidtil været billigere. Selv om moderate rentestigninger

kan give husstande med stramme budgetter problemer, skriver Nationalbanken.


Rentetilpasningslånene er blevet ganske populære,

og deres udbredelse har gjort danskernes økonomi mere afhængig af landets renteniveau. Derfor har pengepolitikken herhjemme

fået større betydning. RB-Børsen