TDC hjemkalder problemknuser

TDC''s rejsende problemknuser, Kim Frimer, 44 år, er blevet kaldt tilbage til Danmark. Han skal lede TDC Totalløsninger

og afløser Lars Torpe Christoffersen, der har fået nyt job hos det tidligere TDC-selskab Mach Dan Net.Efter et

par års arbejdsindsats i TDC''s tyske problembarn Talkline blev Kim Frimer i 2000 sendt til Schweiz for at vende udviklingen

i den danske telekoncerns største udlandssatsning, mobilselskabet Sunrise.I dag er Sunrise bragt på ret kurs,

og den rejsende teledirektør er blev hjemkaldt til nye udfordringer. Kim Frimer skal lede TDC Totalløsninger, der er

TDC''s fastnetforretninger i Danmark. Det vil sige primært traditionel taletelefoni og internetydelser.TDC Totalløsninger

er måske ikke inde i en krise, men selskabet står over for nogle gevaldige teknologiske udfordringer. Danskerne udskifter gradvist

fastnettelefonen med en eller flere mobiltelefoner. Og den traditionelle telefoni vil komme under pres af den fremadstormende IP-telefoni.-

Kim Frimer har gjort et godt stykke arbejde for TDC mange steder ikke mindst i Schweiz. Han har nu aftjent værnepligten i udlandet

og kommer hjem til et af de største forretningsområder, siger teleanalytikerJohn Strand, Strand Consult.Kim

Frimer fylder snart 45 år, er gift og har to børn. Han blev uddannet som cand. oecon ved Århus Universitet i 1985.

Han startede i TDC i 1986, hvor han kom til Jydsk Telefon. Inden da var han i en kort periode selvstændig, idet han drev en

mindre vognmandsforretning, Arki-Biludlejning, ved siden af studierne.Kim Frimer har i tidligere interviews med ErhvervsBladet

beskrevet sig selv som en resultatorienteret leder, der stiller store krav til medarbejderne omkring sig.- Hvis man kan udvikle

en resultatorienteret virksomhedskultur og få folk til at nå de mål, som de har sat sig, så bliver man automatisk

kunde- og forretningsorienteret. Målene bliver sat i samarbejde med medarbejderne. De kommer til mig med forslag til personlige

målsætninger, og i fællesskab laver vi en vurdering af, om målene er realistiske, sagde Kim Frimer for et

par år siden, da ErhvervsBladet mødte ham i Schweiz.- Herefter følger jeg op på, om medarbejderne

når deres mål. Jeg tror ikke, at man kan løse problemerne alene ved at sige "kunden er konge". Man skal

kigge indad i virksomheden og udvikle derfra, siger Kim Frimer.