Tarm-firma vil sadle om

Virksomheden Procesteknik A/S i Tarm er klar med ny langsigtet vækststrategi som både skal øge omsætning

og indtjening og skabe en ny virksomhedsprofil.


Foruden en intensiveret indsats i forhold til eksisterende kunder er værktøjerne

en kombination af at styrke sine kernekompetencer og satse på nye markedsområder. For at understrege sin nye profil skifter

virksomheden samtidig navn til det mere internationalt orienterede PTI A/S.


I 1984 etablerede Kaj Lauritsen virksomheden med

montage i mejerisektoren som det primære arbejdsområde. Kunderne var først og fremmest de mange mejerier. Siden

er de fleste mejerier fusionerede, og udviklingen i Tarm-virksomheden er samtidig gået i retning af i stigende omfang at producere

units og anlæg til adskillige brancher. Dertil kommer fortsat montagearbejde foruden en del opgaver som underleverandør.

Ikke

tvunget

- Vi har udviklet os stille og roligt gennem årene. De nye tiltag er således på ingen måder tvunget

af hverken manglende opgaver eller økonomi. Men vi ønsker større vækst i såvel omsætning som

indtjening. Et mål vi vil nå ved i endnu højere grad at udnytte vores kernekompetencer i forhold til såvel

nye som nuværende kunder - og ved at henvende os til endnu flere brancher end nu, Kaj Lauritsen, der fortsat er adm. direktør

i virksomheden. Vækststrategien får flere konsekvenser for vestjyderne.


- Vores beslutning om at gennemføre

en vækststrategi betyder, at vi må satse mere bredt end hidtil. Det vil også føre til en mere jævn produktion,

hvor vi for alvor vil fokusere på de områder, hvor vi har kernekompetencer. Det vil sige rengøringsvenlige units

og anlæg i rustfrit stål til intern transport og håndtering i forbindelse med at fylde, dosere, overtrække

samt varmebehandle flydende og creme- og dejagtige produkter, forklarer direktøren.Andre brancher

Den ændrede

strategi betyder, at PTI nu også vil satse på mange af de brancher, som benytter rustfrie units og anlæg. Det er

bl.a. slagterier, bryggeribranchen, tekstilindustrien, medicinalvareindustrien, chokolade og konfektureindustrien, kage-og biscuits-

samt lak- og farveindustrien. Til formålet vil der være muligheder for at benytte nogle af de standardprodukter, som virksomheden

producerer. Men i højere grad vil der blive tale om individuelle løsninger, der opfylder kundens behov og ønsker.

Akkurat som det også er tilfældet i dag.


- Vi har arbejdet på denne ændring gennem mange måneder.

Nu er vi klar til at handle. Vi vil eksempelvis også for første gange markedsføre os selv. Vi vil styrke salgsleddet.

Vi vil sikre medarbejderne den nødvendige viden og kompetence samt fortsat sikre en aktiv personalepolitik. Og vi vil konstant

være opmærksom på erhvervslivets udvikling og tilpasse os for at leve op til kundernes krav og dermed også

til vores egne krav med hensyn til vækst og indtjening, siger Kaj Lauritsen.


Virksomheden eksporterer i øjeblikket

en beskeden del af produktionen direkte og indirekte gennem selskabet PT Industry ApS. Med de nye tiltag venter virksomheden en øget

eksport. Eventuelt i samarbejde med andre virksomheder, der supplerer PTI''s forretningsområde.