Tanker om Tænketanken

Vor nuværende regering, der som bekendt har begrænset tillid til eksperter, har valgt at mobilisere en række mere eller mindre aktive erhvervsledere, der vil afse tid til at fortælle, hvad fremtiden vil bringe.

DØDSDOMME: Globaliseringen - i princippet en guds gave til handelsnationen Danmark - er over os. Af hensyn til regeringens xenofobe støtteparti, der ikke gerne ser den billige, kvalificerede arbejdskraft fra fjernere dele af verden komme hertil, vælger vore virksomheder i stigende tal at flytte arbejdsopgaver, som danskerne har svært ved at klare til konkurrencedygtige priser, til disse udlande.

I det ikke altid lige reflekterende hjemlige mediebillede, hvor aktuelle korttidstendenser - p.t. den stigende vanskelighed ved at eksportere til det stagnerende EU-marked og den billige dollars USA - let blandes op i en lind grød med en globaliseringsskræk, hvis oprindelsesland især er USA, er økonomi- og erhvervsministeriet hurtigt ude med et stort anlagt kommissionsarbejde, der skal pege på fremtidens vækstmuligheder i en globaliseret verden.

Så historien gentager sig. I 1960, da Danmark trådte ind i EFTA, var problemet den billige portugisiske arbejdskraft, der ville slagte dansk tekstil- og fodtøjsindustri. Det var et par år før industrimiraklet i Herning, der underligt nok havde sin kerne i den officielt dødsdømte tekstilindustri. I 1980erne lød dødsklokkerne for den danske EDB-industri, da flagskibe som Rovsing og Regnecentralen måtte dreje nøglen om. For kort tid siden kunne Danmarks Statistik meddele, at dansk IT nu eksporterer mere end dansk landbrug.FAMLENDE: Lige så tilbagevendende som dødsklokker for dette og hint erhverv er de skiftende regeringers nedsættelse af kommissioner, udvalg og arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til erhvervsfremme. Erhvervslivets folk brokker sig altid - i det mindste i aviserne - og da vor levefod, som vi alle ved, har rod i erhvervslivets evne til bestandigt at forny sig, er det politisk fornuft at tage et initiativ, der samler pressen og lover handling, baseret på eksperters anbefalinger.

Hvad vi får ud af det, er et åbent spørgsmål. Vi ved en masse om problemstillingen (jeg kan blot henvise til Vismandsrapporten fra efteråret 2001 på www.dors.dk), der har været mange initiativer i offentligt regi, og alt i alt klarer dansk erhvervsliv øjensynlig tidens udfordringer relativt bedre, end det er tilfældet i en række større lande.

Alligevel står vi famlende. Vor nuværende regering, der fæster lid til en fast hånd, og som bekendt har begrænset tillid til eksperter, har valgt at mobilisere en række personer med fingeren på pulsen, en række mere eller mindre aktive erhvervsledere, der vil afse tid til at fortælle, hvad fremtiden vil bringe.RAMMEVILKÅR: Det bliver spændende at se, om de i fællesskab kan nå frem til ny indsigt om den nødvendige industripolitik, der skal sikre vor internationale konkurrenceevne i årene fremover, når Østeuropa og Asien udbyder deres varer og tjenesteydelser i voksende tal. Det bliver interessant, hvis de kan fremkomme med mere præcise konklusioner end tidligere tiders generelle udsagn om, at det afgørende for dansk erhvervslivs trivsel er gode rammevilkår - det vil sige ubureaukratisk mulighed for at etablere egen virksomhed, et varieret udbud af veluddannet arbejdskraft, offentligt finansierede forsknings- og udviklingsmiljøer, et finansielt system, der ser sin fordel i at tilføre kapital til såvel små, nye som store, succesrige selskaber, og sidst men ikke mindst et beskatningssystem, der er til at finde ud af, og som ikke med overdreven nidkærhed forfølger den del af iværksætterne, der rammer rigtigt.

Måske det ville være en god idé at lade Tænketanken begynde med at checke regeringens konkrete tiltag, hvad disse så ofte fremhævede rammevilkår angår. Her er vist noget at gøre.

Peter Wendt er cand.polit. og tidligere sekretariatschef i Investeringsforeningsrådet.