Tankdel hev avance på rigsalg hjem på 3,1 mia. kr.

Tank- og offshoreaktiviteterne i A.P. Mølle-Mærsk koncernen scorede 3,1 mia. kr. i gevinst på salget af rigge og skibe mv. i første halvår. Det er med til at hive resultatet på bundlinien gevaldigt i vejret, men overskuddet før af- og nedskrivninger er stort set på niveau med samme periode året før.

Målt i dollar var der dog tale om en fremgang i resultatet på knap 10 pct. Dermed er svækkelsen af dollaren med til at mindske overskuddet i danske kroner I forretningsområdet indgår blandt andet Maersk Tankers, som driver en flåde på mere end 85 skibe inden for især produkt-, råolie- gastankskibe.

- Markederne for Maersk Tankers' produkttankskibe var på niveau med samme periode 2006, hvorimod lavere olieproduktion i OPEC-landene og svingende efterspørgsel resulterede i rater betydeligt under sidste år for råolietankskibene, bemærkes det i halvårsrapporten.

Et andet stort forretningsområde er Maersk Contractors, som blandt andet ejer en række borerigge. Markedet her har i første halvår været stærkt, da der har været høj aktivitet inden for efterforskning og produktion af olie og naturgas.

- De fleste rigge har beskæftigelse året ud samt for 2008 og til dagrater, der er højere end i første halvdel af 2007, påpeges det.

Havde det ikke været for salget af tre E-rigge, havde resultatet for Maersk Contractors i første halvår ligget under 2006-niveauet blandt andet som følge af øgede afskrivninger, højere operationelle omkostninger samt højere finansieringsomkostninger som følge af de betydelige investeringer. Stigningen i omkostningerne skyldes til dels det store investeringsprogram, der bl.a. har medført en forøgelse af bemandingen offshore og på land.

For tankskibsaktiviteterne ventes der for hele året et resultat "noget over" 2006, mens de tidligere forventninger lød på "nogenlunde på niveau". Hvis salgsavancerne fraregnes ventes resultatet at blive "lidt under" 2006.

- For tankskibsaktiviteterne er den negative rateudvikling for de store råolietankskibe fortsat ind i andet halvår. For de øvrige tankskibssegmenter generelt ser rateniveauet fornuftigt ud, om end under det historisk høje 2006. For offshore drilling og supply aktiviteterne er markederne fortsat stærke, bemærkes det i halvårsrapporten.

(RB-Børsen)