Tandem-undervisning

»eTandem« er et nyt internationalt undervisningsprojekt, hvor enkeltpersoner kan undervise hinanden i hverandres modersmål. Det udbydes nu gratis i Danmark af Ruhr-Universität Bochum.

Projektet er støttet af Europakommissionen. Ideen med eTandem er, at man kommunikerer løbende med en anden person fra et andet sprogområde via telefon, e-mail eller andre medier. Af partneren lærer man så hans sprog og omvendt. Siden 1994 har mere end 30 europæiske universiteter, skoler og andre uddannelsesinstitutioner udforsket og anvendt denne form for sproglæring i flere internationale, EU-støttede projekter. I Danmark har især Aarhus Universitet og Aalborg Universitet deltaget i dette arbejde. Oplysninger om tandemsprogundervisning findes bl.a. på www.hum.au.dk/mirror/tandem.

krl