Tal-gymnastik

Lobbyisterne har fundet våbnene frem, og der er mange forskellige slags våben. Et af dem er statistikker. Hvis man via

statistikker fra normalt troværdige institutioner kan vise, hvor vigtig man er for det danske samfund, kan det efterfølgende

bruges til at skrabe støttemillioner til sig.


ErhvervsBladet kunne i går fortælle, hvordan landbrugets lobbyister

har åbnet ballet. Danske Slagterier brugte pressemødet forud for deres delegeretmøde til at præsentere statistikker,

som efter landbrugstoppens opfattelse viser, hvor afgørende vigtig svinekødseksporten er for det danske samfund og den

danske nationaløkonomi. De danske svineproducenter og deres selvejede slagterier præsterede i 2001 en eksport af svinekød

til en værdi af 29 mia. kr. eller 19 pct. mere end året før.


Respekt. Men da Danske Slagteriers formand, Bent

Claudi Lassen, havde powerpointet den statsistik op på lærredet, blev der nærmst lagt op til andægtig stilhed.

Da så sammenligningen med andre eksportsektorer dukkede frem på lærredet, blev der for alvor lagt op til at sætte

streg under de danske svineproducenters betydning for det danske samfund. Ved fintællingen viste det sig imidlertid, at lobbyisterne

i Danske Slagterier med stor omhu havde valgt de søjler ud, som man gerne ville sammenlignes med, og det resulterede blandt

andet i, at den danske IT-sektor kom til at se ud som en miniput i sammenligning med slagteriernes eksport.


En af IT-sektorens

repræsentanter reagerede da også med at fastslå, at IT altså er andet end kontormaskiner. Statistik kan strikkes

sammen på mange måder, og stattistikken over den danske eksport kan også strikkes sammen, så det med al tydelighed

fremgår, at den danske svinekødseksport kun udgør 6,8 pct. af den samlede danske eksport. Al ære og respekt

for det, men der er altså andre brancher, der fylder betydeligt mere i den samlede danske eksport på 424 mia. kr.


Man

bliver lidt knotten, når nogen forsøger at præsentere én for statistikker, som helt klart er udvalgt til

lejligheden, for vi vil naturligvis - ligesom de fleste andre medier - gerne give så sandfærdigt et billede af de danske

eksportsektorers betydning som muligt.


Endnu værre er det naturligvis, hvis politikerne lader sig snøre af tilrettelagte

statistikker. De skulle gerne kunne fordele de 400 mio. kr. efter nogle mere ædruelige kriterier.