Takt og tone i byggeriet

Danske håndværkere har bøvl med ryet. Men det er ikke en naturlov, at det skal være opslidende at have håndværkere

på besøg. Derfor lancerer Byggeriets Arbejdsgivere, BYG, nu et servicekoncept, der skal sikre rene linjer mellem virksomheder

og privatkunder. Konceptet følges op af kurser i takt og tone.


Selvom lørdagens trængsel i det lokale byggemarked

efterhånden sidder som en kronisk træthed i kroppen hos mange danskere, er privatkunderne flittige købere på

markedet for reparation og vedligeholdelse. De danske boligejere og husstande i de private udlejningsejendomme køber hvert

år byggeopgaver for over 50 mia. kr. af de danske byggevirksomheder.


Dermed er privatkundemarkedet det største

delmarked indenfor bygge- og anlægssektoren med ca. 35 pct. af den samlede omsætning på 150 mia. kr. om året.

Det tal har været stigende op igennem 1990''erne, men det har mængden af skrækhistorier muligvis også.


Håndværkersfirmaerne

mærker i hvert fald det øgede fokus, og derfor inviterer BYG, der er interesseorganisation for henved 4.700 håndværksvirksomheder,

nu sine medlemmer på kurser i god opførsel.


- Som organisation kan vi forpligte medlemmerne til at overholde overenskomster,

afgørelser fra Byggeriets Ankenævn og udføre forretningsmæssigt og branchemæssigt ordentligt arbejde.

Men vi kan ikke forpligte dem til at levere en god oplevelse, siger afdelingschef i BYG, Jonas Møller.Stor tilfredshed

Tidligere

i år bad organisationen analysefirmaet Zirsen Research om at klarlægge privatkundernes oplevelser med bygningshåndværkere

- medlemsvirksomheder som ikke-medlemsvirksomheder. Og resultatet var mere positivt end frygtet.


Deltagerne udviste stor tilfredshed

med det udførte arbejde og håndværk. 88 pct. var enten tilfredse eller meget tilfredse med arbejdet, og 86 pct. ville

anbefale eller har anbefalet de benyttede håndværkere til andre.Dårlig kommunikationKun 10 pct. af

deltagerne havde oplevet, at opståede fejl ikke blev rettet i det fornødne omfang. Der hvor tråden oftest knækkede

var i kommunikationen mellem virksomhed og kunde, og det er her, at BYG med sit servicekoncept har valgt at sætte ind.


-

Byggekunder er ofte engangskunder på et ret kompliceret marked. Ved at opstille ni punkter, som virksomhed og kunde kan gå

frem efter, yder vi begge parter en service, fordi privatkunden også bliver klar over, hvillke spilleregler, der gælder,

siger Jonas Møller.


Pjecen med servicekonceptet, som BYG har udført i samarbejde med Forbrugerrådet, kan

virksomheden udlevere til kunden i begyndelsen af en byggesag. Til større byggesager får kunden desuden en byggesagsmappe,

der ud over folderen vil indeholde plads til diverse papirer, eksempelvis tilbud og aftalesedler.


Foruden at de formelle ting

afklares, hjælper pjecen også til at rydde en række misforståelser af vejen.