Take-off for offentlige netindkøb

Sådan også med e-handel. Alle er enige om det store potentiale, men kun få har taget de første,

store skridt.


For at skabe det nødvendige gennembrud indenfor e-handel har regeringen sammen med det private selskab "gatetrade"

banet vejen. Vi har netop åbnet den offentlige indkøbsportal, som er en fælles løsning for offentlig e-handel

inden for både stat, amter og kommuner.


Portalen er et godt eksempel på nytænkning inden for samarbejde mellem

den offentlige og private sektor. Staten skal ikke drive indkøbsportalen. Det gør "gatetrade" på helt

normale markedsvilkår.


Konkrete initiativer som denne offentlige indkøbsportal demonstrerer, at det offentlige og

private i fællesskab kan sætte it-emner på dagsordenen og drive udviklingen fremad. Den offentlige indkøbsportal

er ikke alene den første af sin slags i Europa, det er en af de første i verden.


Effektiviseringsgevinsten ved

at bruge portalen kommer dog ikke af sig selv. Hvor stor fordelen bliver ved at indføre e-handel vil i høj grad afhænge

af, om e-handel følges op af ændringer i organisation og arbejdsgange. Skal vi have noget ud af investeringerne i e-handel,

er der således lagt op til en gennemgribende omstilling i både den offentlige sektor og hos leverandørerne.


Dermed

opnås en anden positiv effekt, for hos de potentielle leverandører i såvel serviceerhvervene som i de traditionelle

fremstillingserhverv vil tilpasningen til e-handel med det offentlige styrke erhvervenes konkurrenceevne over for udenlandske konkurrenter.


Og

det gælder om ikke at komme sidst i køen, for konkurrencen vil blive skærpet som følge af mulighederne for

e-handel. Med blot et par museklik kan kunder verden over sammenligne produkter og priser i Herning, Hamborg og Hong Kong. E-handel

vil givet også forstærke konsekvenserne af introduktionen af den fælles EU-valuta euro fra årsskiftet.


Regeringens

rolle i forhold til den offentlige indkøbsportal er, at vi har indgået en rammeaftale med "gatetrade". Dermed

kan portalen vokse og udvikle sig i takt med øget efterspørgsel fra både indkøbere og leverandører.

Markedspladsen er således et fælles mødested for de offentlige indkøbere og deres leverandører.


Et

mål med indkøbsportalen har været at skabe ét katalog og én indgang for både leverandører

og indkøbere, så det bliver så nemt som muligt at handle elektronisk. Mange offentlige institutioner har flere

tusinde leverandører, og skal vi bevare samhandlen med alle vores leverandører - her tænker jeg især på

de små leverandører - er det vigtigt at skabe enkle indgange.


For at skabe fair konkurrencevilkår har vi i

aftalen tilstræbt at give de små leverandører de bedst mulige vilkår. Eksempelvis skal der ikke betales tilslutningsafgift

til portalen. Det er også aftalt med "gatetrade", at små leverandører får en særlig stor

rabat. For yderligere at gøre det let at komme i gang, er det muligt at indtaste kataloger manuelt på portalen. Som udgangspunkt

kræver det derfor kun en almindelig internetopkobling at være med.


Om den offentlige indkøbsportal er løsningen

på længere sigt, kan ingen med rimelighed sige, men det er den bedste løsning i dag.


Og dét er for

så vidt afgørende, når vi står i de teknologiske "hønen eller ægget"-situationer,

hvor alle venter på alle. Skal portalen blive en succes, skal det være, fordi den er en god løsning til en god

pris - for både leverandører og de offentlige indkøbere.