Tag kampen op med de store!

K an det lade sig gøre for et mindre firma at konkurrere med virksomheder, der er langt større og har mange flere penge

til markedsføring? Stort set alle brancher er i dag udsat for hårdere og hårdere konkurrence fra større

og større konkurrenter. Hvordan tackler mindre virksomheder så vanskelige markedsvilkår?Jobannoncemarkedet

er nok et af de hårdeste markeder på internettet i øjeblikket. Jeg kender i hvert fald ikke andre brancher, hvor

man både skal konkurrere med aviserne, fagforeningernes fagblade, multinationale selskaber og ikke mindst statskassen i form

af AF''s Job-net. Vores største konkurrent har ikke mindre end 68 aviser og en tv-station i ryggen. Hvordan bærer man

sig ad med at konkurrere med et sådant markedsføringsapparat?Det kan faktisk godt lade sig gøre. Man skal

naturligvis prøve at være hurtigere, smartere og mere fleksibel end de store firmaer, men man skal ikke prøve

at kopiere de store firmaers metoder i lille målestok. Man skal i stedet prøve at gøre noget andet.D

et er vanskeligt at være et mindre firma, men det er også svært at være stor. De store firmaer er nødt

til at dække samtlige kundegrupper og samtlige produkttyper, og det er ikke så ligetil at være verdensmester på alle

områder samtidig.Det åbner for muligheder for de små firmaer, der kan specialisere sig i en bestemt kundegruppe

eller en bestemt produkttype og satse på at blive de bedste på dette ene område.Man kan ikke slå de

store firmaer på alle punkter, men hvis man udvælger en enkelt kundegruppe og en enkelt konkurrenceparameter, kan man

godt blive nummer et.Her følger en 5-punkts plan til fri afbenyttelse:1. Fokuser først og fremmest på

jeres egne kunder. Glem i første omgang alt om konkurrenternes kunder, for dem tjener I ikke penge på.2. Vælg

en forretningsstrategi. Det bedste er at finde en produktniche baseret på en bestemt teknologi eller lignende, men som regel

har man ikke andre muligheder end at fokusere på en bestemt kundegruppe.3. Find nogle fællestræk ved de eksisterende

kunder. Find ud af, hvad de lægger vægt på, og hvorfor de køber hos jer og ikke hos konkurrenterne.4.

Udvælg en bestemt kundegruppe og nogle bestemte konkurrenceparametre, hvor I vil være de bedste og fokuser på at

opfylde netop denne kundegruppes specielle behov.5. Med basis i en stærk markedsposition kan man derefter udvide produkterne

og de kundegrupper, man fokuserer på, og begynde at vinde markedsandele.Hos Jobindex satser vi først og fremmest

på store og mellemstore, private virksomheder.Disse virksomheder vil have service, og derfor har vi besluttet, at vi

vil være de bedste til at yde service og rådgivning over for vores kunder.At konkurrenterne måske er bedre

på nogle andre punkter, betyder ikke så meget, bare vi har en trofast kundekreds, der er stor nok til, at vi kan leve

af den. Det har dog vist sig, at der er mange andre firmaer, der er glade for service og er villige til at betale for det. Vi har

således fordoblet vores omsætning på to år i et marked, der kun har været moderat voksende.M

arkedsføring betyder også utrolig meget. Som lille firma skal man ikke prøve at kopiere de store firmaers markedsføring

i lille målestok, man skal i stedet for udnytte de muligheder, man har som lille virksomhed:n Husk, at I først

og fremmest skal markedsføre jer over for jeres egne eksisterende kunder.n Glem alt om massemarkedsføring på

tv og radio, med mindre I har et stort millionbudget.n Gør markedsføringen personlig, skriv f.eks. personlige

julekort til de vigtigste kunder. Det virker bedre end at udsende 50.000 enslydende julekort eller indrykke en julehilsen i avisen.n

Brug medarbejdernes personlige netværk, deltag f.eks. aktivt i kundernes brancheforeninger.n Brug internettet, lav et

nyhedsbrev for jeres kunder og kundeemner, hvor I fortæller nyheder om firmaet, jeres produkter og andre emner, der er relevante

for kunderne.Sidst men ikke mindst har man brug for medarbejdere, der virkelig er parate til at slås for firmaet.Uden

loyale medarbejdere med kampånd går det ikke. Jobindex har klaret sig p.g.a. en meget høj loyalitet hos medarbejdere

og kunder.At tage kampen op med de store firmaer er ikke for alle og enhver, og der findes nemmere måder at tjene penge

på.Men det er utroligt sjovt og spændende, og hvis det lykkes, kan det være særdeles givtigt.Husk,

at det ikke altid er de store fisk, der æder de små, det er de hurtige, der æder de langsomme!