Tæsk til ledelsen på Odense-slagteri med salmonella

Danish Crown i Odense har som en af få danske fødevarevirksomheder i næsten et år været under skærpet kontrol for at få bugt med salmonella. Sikkerhedschef afviser »kæmpeproblemer«.

I næsten et år har fødevare- og veterinærmyndighederne holdt Danish Crown i Odense under skærpet kontrol for komme problemerne med salmonella til livs.

Lige lidt har det tilsyneladende hjulpet, ifølge Fødevaredirektoratet. Direktoratets stærke mand, vicedirektør Henrik G. Jensen, siger til Berlingske Tidende, at hans medarbejdere siden november 2002 har været på nakken af Europas største slagterikoncern. Fordi hygiejnen, dvs. rengøringen, ikke er i orden.

I søndags fandt myndighederne ved en inspektion ud af, at rengøringsselskabet ISS havde gjort rent nok på slagteriet.

»Vi havde regnet med at se slagteriets opskæringsafdeling 130 procent rent, at alting skinnede, og der ikke var den mindste finger at sætte på noget. Danish Crown må se at få løst problemerne. Generelt er hygiejnen på danske slagterier god, men ledelsen i Odense er lidt træge i det. En seriøs virksomhedsledelse bør sige til sig selv, at tingene skal rettes. Det vil de jo nok gøre i fremtiden,« siger Henrik G. Jensen.

På den sorte liste
Danish Crown er en af de ganske få fødevarevirksomheder i Danmark, der har plads på den sorte liste over virksomheder, der er sat under skærpet salmonellakontrol fra Fødevaredirektoratet.

I december 2003 blev der fundet to prøver med salmonella på Danish Crown i Odense. I de seneste 12 måneder har slagteriet i gennemsnit haft 2,7 procent positive salmonellaprøver i kødet. Bakterierne findes i dyrenes tarme, når grisene kommer ind, og bakterierne er meget svære at udrydde. I gennemsnit er der 1,7 procent salmonellapositive prøver på danske slagterier.

I 2003 blev det afsløret, at Danish Crown havde en husinfektion af salmonella på slagteriet, der hører til koncernens fire største i Danmark.

Efterhånden fik virksomheden styr på tingene. Troede myndighederne. Da TV 2 og Ekstrabladet i weekenden påpegede, at der fortsat var en elendig rengøring, ringede alarmen igen i direktoratet. En medvirkende årsag til, at bakterierne fortsat florerer er, at rengøringen ikke er i orden.

Det fastslår såvel vicedirektør Henrik G. Jensen som sektionsleder og dyrlæge Tine Hald fra Dansk Zoonosecenter på Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning. Hun hører til en af Danmarks førende salmonalleeksperter.

»Kommer der salmonella ind med grisene, kan bakterierne udvikle sig, hvis der er dårlig rengøring. Bliver bakterierne ikke fjernet hver dag efter slagtningen, så kan bakterierne formere sig og findes i et højere antal næste dag og smitte nyt kød, når slagtningen starter,« siger Tine Hald.

Danish Crowns forklaring
I Odense slagtes 40.000 svin om ugen. Det er værre, når et stort slagteri end et lille har salmonella, da der ryger meget kød igennem i løbet af en uge.

»Så snart der er salmonella i det kød, der går ud af døren, er der risiko for forbrugersikkerheden. Folk kan jo blive syge,« påpeger hun.

Ikke desto mindre mener Danish Crown, at der ikke er risiko for forbrugersikkerheden i Odense. Salmonellaniveauet i Odense er langt under niveauet for udenlandsk kød, der importeres, lyder forklaringen.

»Fødevaresikkerheden er ikke blevet truet på grund af dårlig rengøring. Det står vi helt fast på. Nagelfast, vil jeg sige. ISS' rengøring har hele tiden opfyldt kravene til fødevaresikkerheden,« mener fødevaresikkerhedschef og dyrlæge Lars Kyrme fra Danish Crown.

Han indrømmer dog, at Odense-virksomheden havde seks salmonella-positive prøver i juni sidste år.

»Men det er fuldstændig misvisende at sige, at vi aktuelt har kæmpeproblemer i Odense. Det er ærgeligt, at der var en lille smule at komme efter i søndags. Proceduren er, at efter at ISS har gjort rent, kommer vi altid med vores egen kontrol. Finder vi noget, så får anlægget ikke lov at starte, før alle ting er rettet. Derfor er der overhovedet ikke risiko for fødevaresikkerheden,« siger Danish Crowns Lars Kyrme, chef for fødevaresikkerheden på fabrikkerne.