Tænk på skat inden nytår

De helt store skattefiduser er svære at finde, men der findes stadig en række ting, man bør være opmærksom på, før året slutter.

Skatteåret 2004 er ved at nærme sig sin afslutning, og derfor begynder det at haste for alle, der vil nedbringe deres skat eller sikre sig fradrag, inden året er omme.

Følgende forhold er i hvert fald værd at være opmærksom på, før året slutter:

Indskud på kapital- og ratepensioner på op til 40.100 kroner kan uden videre trækkes fra i skatten. Betaler man ind på en ratepension, får man fradrag i topskatten, mens indskud på kapitalpensioner kun kan trækkes fra i bund- og mellemskat.

Vil man indbetale mere end 40.100 kroner på en ratepension, skal det ske enten via arbejdsgiveren eller fast over de kommende ti år. Hvis man kun vil forpligte sig i eksempelvis fem år, skal fradraget fordeles over ti år. Men kan dog altid fratrække et beløb svarende til det såkaldte opfyldningsfradrag, som i 2004 er på 40.100 kroner.

Aktier som har givet tab i 2004 kan med fordel sælges nu. Tabet kan nemlig trækkes fra i realiserede gevinster. Tab på aktier, der er ejet under tre år, kan dog kun fratrækkes i gevinster på andre aktier, der også er ejet under tre år. Tab på aktier, man har haft i mere end tre år, kan også kun fratrækkes i gevinster på aktier, der er været i ens depot mere end tre år. Er man glad for de aktier, man har tabt penge på, kan man bare købe dem igen en gang lidt inde i det nye år.

Frynsegoder op til en bagatelgrænse på 4.900 kroner må man modtage skattefrit. Der er dog en grænse for, hvad der opfattes som skattefrie frynsegoder: Eksempelvis kan aviser, kreditkort, profiltøj, faglitteratur, kontormøbler, uddannelse og computerudstyr normalt accepteres. Det kan fri telefon og befordring derimod ikke.

Indbetal restskat på over 40.000 kroner før nytår. Ellers rammes man af en strafrente på to procent, der ikke kan trækkes fra i skat. Restskatter under 40.000 kroner haster det ikke med at indbetale.

Firmabiler, som alligevel skal udskiftes, bør man anskaffe, før året er omme. Biler, der indregistreres før 31. december, vil nemlig allerede i januar blive opfattet som ét år gamle. Dermed kommer man hurtigere ned på den lave skattesats på 75 procent af nyvognsprisen.

Forældre må hvert år give en pengegave på op til 51.500 kroner til deres børn, uden der skal betales gaveafgift. Begge ægtefæller må give gaver op til denne grænse. Også børnebørn og oldebørn må modtage tilsvarende store pengegaver.

Endelig gælder det om at være opmærksom på, at politikerne for tiden står på nakken af hinanden for at love lavere indkomstskatter. De vil givet først komme efter næste folketingsvalg, men bliver skatten på arbejde sat ned, vil det være en fordel at vente med at få eksempelvis betaling for overarbejde udbetalt ind til starten af det nye år.