Tænk dig om før du sælger

Som kommunikationschefen i ASE har antydet på baggrund af undersøgelsen, så er der en oplagt sammenhæng mellem

meget lave investeringer i markedsføring og de mange lukninger af nystartede virksomheder.De fleste virksomheder leverer

nemlig produkter, som naboen lige så godt kunne levere.Derfor er det andre faktorer, der gør sig gældende,

når en kunde vælger produktet fra A i stedet for B. Det er virksomhedens kontakt til kunderne og måden at præsentere

sig selv og produkterne på, der styrer kundens valg. Er det gennemtænkt, er der en større chance for, at det virker.Er

det markedsføring, der er udtænkt ved køkkenbordet, svinder chancen for at henvende sig kvalificeret til kunden.

Markedsføring skal udføres professionelt og ikke med tilfældige idéer på tilfældige tidspunkter.

Ved at sætte ideer og aktiviteter i system får man et nøje overblik over, hvad man vil opnå og hvordan.

Samtidig er der overblik over omfanget af markedsføringen.Selvom den direkte markedsføring er begrænset

til et meget lavt beløb hos mindre virksomheder, er det vigtigt at gøre sig klart, at markedsføring ikke kun

er noget, der har form af en brochure eller reklamer i tv. Hver eneste gang virksomheden er i kontakt med omverdenen, er det afgørende,

at budskaberne og signalerne er de samme hver gang. Hvis budskaberne ikke er klare og entydige, nytter det ikke at have verdens bedste

produkt.Det kan kunden nemlig sagtens købe hos konkurrenten, der har valgt i langt højere grad at kommunikere,

så budskabet går rent ind hos kunden.Sælger markedsføring i sig selv? Nej, må vi konstatere gang

på gang.Markedsføring sælger kun, når der er tanker bag. Først når virksomheden har gennemtænkt

kernen i forretningen og holdt den op mod kommunikationen udadtil og indadtil, er der gevinst.Der skal være sammenhæng,

og det sker kun ved at springe over, hvor gærdet er højest.Det handler om at etablere sin egen platform, og lande

sikkert på den anden side af gærdet, hvor alle dem vi gerne vil i kontakt med står.De står ikke og

venter på, at vi skal henvende os. Tværtimod bombarderes kunderne med markedsføring fra alle sider, men først

når indholdet er relevant, giver det resultat.Essensen er, at det handler om vælge den rigtige markedsføring

som fundament for salget.Og hvad er så rigtigt for den enkelte virksomhed?Ja, det kan man bedst selv svare på,

men det kræver intern afklaring af værdier og budskaber.Dermed effektiviseres og professionaliseres markedsføringen.

Markedsføring, der er gennemtænkt, sælger, mens det modsatte ikke er tilfældet.