Tab i USA tynger B&O

Audio- og videokoncernen Bang & Olufsen i Struer oplevede tilbagegang i regnskabsårets første halvdel, som følge

af store tab i USA samt ændringer i efterspørgslen efter selskabets produkter.


B&O fik i første halvår

et overskud før skat på 98 mio. kr. mod et overskud på 135 mio. kr. i samme periode året før. Halvåret

løber fra juni til og med november. Tab fra koncernens aktiviteter i USA påvirker alene resultatet negativt med 30 mio.

kr. Hertil kommer en udgift på ca. 15 mio. kr. fra stigende omkostninger til nye forretningsområder.


- Lønsomheden

er presset som følge af udviklingen i USA og forskydninger i produktmikset mod produkter med lavere dækningsgrader, skriver

B&O i halvårsrapporten og konstaterer, at kunderne trækker sig over mod video-produkterne.På niveau

For

hele regnskabsåret venter koncernen fortsat "en tilfredsstillende omsætningsfremgang og et resultat på niveau

med sidste år". Resultatet før skat udgjorde i 2000/01 224 mio. kr. Om tredje kvartal bemærker ledelsen, at

starten er forløbet tilfredsstillende.


Trods tilbagegangen i indtjeningen i 1. halvår steg omsætningen med

7 pct. til 1997 mio. kr. sammenlignet med 1. halvår 2000/01. Ledelsen betegner stigningen som tilfredsstillende. Nettooverskuddet

faldt til 57 mio. kr. fra 93 mio. kr. og overskuddet af den primære drift faldt til 107 mio. kr. fra 156 mio. kr. Tabet på

de finansielle poster blev dog mindre end året før, da de viser en udgift på 10 mio. kr. mod en udgift på

23 mio. kr. i 1. halvår 2000/01.


I modsætning til USA går det godt i Europa. B&O betegner udviklingen i halvåret

på de europæiske markeder som værende stærk.Nye produkterB&O venter at lancere to nye produkter

i andet halvår foruden de produkter i audio/video-forretningen, som er lanceret som planlagt i første halvår.


Omsætningen

er ikke overraskende klart størst i datterselskabet Bang & Olufsen AudioVisual, og den stiger fortsat. I første

halvår nåede datterselskabet en omsætning på 1833 mio. kr., hvilket er 101 mio. kr. mere end i 1. halvår

2000/01. Datterselskabet Bang & Olufsen Telecom oplevede en omsætningsfremgang på 12 mio. kr. til 135 mio. kr., og

Bang & Olufsen Medicom fik en fremgang på 27 mio. kr. til 126 mio. kr.


Ved halvårets udgang udgjorde den samlede

balancesum 2679 mio. kr. mod 2483 mio. kr. et år tidligere. Heraf udgjorde egenkapitalen 1202 mio. kr. mod 1151 mio. kr. RB-Børsen