Sygedagpengeregler kvæler mindre erhvervsdrivende

Kronik. Erhvervsordfører i Dansk Folkeparti, Colette Brix er af den ovebevisning, at reglerne omkring sygedagpenge hæmmer de mindre virksomheder.

Jeg oplever hver dag selvstændigt erhvervsdrivende med personale, der er fortvivlede over reglerne for sygedagpenge. Regler, der i sidste ende kan lukke ellers sunde forretninger og butikker. Reglerne betyder, at de første 15 dages sygedagpenge til medarbejderne skal betales af arbejdsgiveren.

Denne arbejdsgiverperiode er fra april måned udvidet fra 14 til 15 dage. Dertil kommer, at mindre arbejdsgivere ikke kan forsikre sig mod den første fraværsdag hos personalet. Denne karensdag har gjort ondt værre i lyset af, at forsikringsordningen for mindre arbejdsgivere i forvejen er blevet forringet.

Stillinger nedlæggesJeg oplever gang på gang, at mindre virksomheder ikke vælger at fastholde medarbejdere, der sygemeldes. Det er en meget stor økonomisk belastning dels selv at skulle finansiere den første sygedag, dels at skulle betale præmien til forsikringsordningen for mindre arbejdsgivere. Og når så vikaren også sygemeldes, er der mange, der vælger enten at nedlægge stillingen eller lukke butikken. Der er simpelthen ikke økonomi til at betale for to sygemeldinger i en stilling, som står tom.

Resultatet af dette er, at mange mindre arbejdsgivere er mindre tilbøjelige til at ansætte medarbejdere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller som har et forholdsvist højt sygefravær.

Det er jo ofte disse grupper, som har mange mindre fraværsperioder. Vi er jo i den glædelige situation, at det har gået rigtigt godt i dansk økonomi. Nu skal vi bare også have de personer i beskæftigelse, som har haft svært ved at få varig beskæftigelse eller som står uden for arbejdsmarkedet.

Brug for arbejdskraftVirksomhederne og i særdeleshed detailhandlen har desperat brug for arbejdskraft. Der er jo stadigvæk næsten 100.000 arbejdsløse og mere end 800.000 personer i den erhvervsaktive alder på overførselsindkomst. Det må kunne lade sig gøre at få en del af disse personer i beskæftigelse i de mindre virksomheder. Det vil være til glæde for både de erhvervsdrivende, den danske økonomi og lønudviklingen, hvis flere kan tilmeldes arbejdsstyrken og flere kan komme i beskæftigelse.

Mindre omkostningMidlet er at mindske den økonomiske omkostning for mindre arbejdsgivere, når der ansættes personale. Helst skal vi have afskaffet karensdagen og mindsket eller fjernet arbejdsgiverperioden ved udbetaling af sygedagpenge. Det kan kombineres med at gøre forsikringsordningen for mindre arbejdsgivere mere økonomisk attraktiv.

En anden mulighed er at indføre en fritagelsesperiode i starten af et ansættelsesforhold, så mindre arbejdsgivere i den første tid ikke belastes af karensdagen og slipper for de 15 dages arbejdsgiverperiode - eller at denne reduceres kraftigt i den første tid. Det vil gavne alle.