Sydinvest: Fortsat gode muligheder i Fjernøsten

Skift ikke ud på et vindende hold. Sådan lyder opfordringen fra Sydinvest til investorerne i afdeling Fjernøsten.


Skønt

afdelingen Sydinvest Fjernøsten over en årrække har givet et pænt afkast, er der ingen grund til at tage

gevinsten og udskifte Sydinvest Fjernøsten med en anden investering i samme risikoklasse, vurderer Sydinvest.


Selvom historiske

afkast aldrig kan give nogen garanti for fremtidige afkast, er der flere forhold, der taler for, at investorerne bevarer og måske

udbygger deres investeringer i Fjernøsten.USA

Tidligere var det ofte sådan, at når amerikansk økonomi

og amerikanske aktier havde det dårligt, så gik det som regel endnu værre i Fjernøsten.


Denne regel

holder ikke længere.


Siden den sidste fjernøstlige krise i 1997/ 98 er det lykkedes for adskillige lande at få

rekonstrueret banksektoren og derved få den hjemlige økonomi i gang.


Derved er afhængigheden af eksporten,

og dermed USA, blevet reduceret.


Den seneste tids svækkelse af US-dollaren er en positiv faktor for valutaer med et fast

bytteforhold til denne valuta.


I Fjernøsten vedrører det Hong Kong/Kina og Malaysia. En svagere US-dollar gør

det mere attraktivt at investere og producere i disse lande.


Omkring 60 pct. af midlerne er nu placeret i førnævnte

lande i den mere traditionelle økonomiRisikoEn af delstrategierne i Sydinvest Fjernøsten går, kort

fortalt, ud på at undgå tab. Ambitionen er at tabe mindre end sammenligningsindekset, når aktiemarkederne falder,

og at gøre det mindst lige så godt som sammenligningsindekset, når markederne stiger.


Blandt forudsætningerne

for den strategi er et godt overblik og en konstant overvågning af markederne.


Når strategien lykkes, vil det automatisk,

hen over tid føre til et merafkast.SydinvestGenerelt satser Sydinvest med direktør Jens Jørgen Holm

Møller i spidsen på at gøre det hele så nemt og sikkert for kunderne.


Sydinvest er etableret i 1987

på initiativ af Sydbank. I takt med udviklingen på værdipapirmarkederne har Sydinvest udvidet paletten af afdelinger,

således man nu har 16 forskellige afdelinger, der tilsammen har investeret 8 milliarder i de 16 afdelinger.


Investerer

du i aktier og obligationer gennem en investeringsforening, bliver du medlem af foreningen. Foreningen ejes udelukkende af medlemmerne,

som blandt andet har adgang til at møde op på generalforsamlingen og udøve indflydelse - herunder vælge

bestyrelsen.