SWOT-analyse: DSVs strategiske udfordringer

Berlingske Business Magasin har i samarbejde med Mikael Vest fra strategihuset Vinderstrategi A/S udarbejdet en SWOT på DSV. Her er Mikael Vests kommentarer.

De fleste respekterer DSV og anerkender, at DSV er en velledet virksomhed og i vid udstrækning holder, hvad den lover aktionærerne.

Men det betyder ikke, at virksomheden er uden strategiske udfordringer.

Strategisk partner og rådgiver Mikael Vest fra Vinderstrategi A/S hæfter sig ved, at DSV vinder markedsandele i alle virksomhedens divisioner, men at prispresset i markedet æder en stor del af gevinsten.

Derfor bør DSV ændre sit fokus fra vækst i kernesegmentet til vækst uden for kernesegmentet.

Det bør ifølge Mikael Vest være muligt, fordi virksomheden ikke har tunge aktiver og derfor nemmere kan mobilisere nye indsatser i forhold til konkurrenterne.

Der kan investeres i markeder med højere lønsomhed. Her har DSV fordelen af at kunne udnytte sine kompetencer inden for virksomhedsopkøb og integration. Desuden har speditions- og logistikselskabet stor finansiel styrke.

Gevinsterne er øget lønsomhed, muligheden for at servicere globale kunder og risikospredning, da DSV bliver mindre afhængig af kernesegmentet i Europa, Mellemøsten og Afrika.

Et andet forhold, som DSV bør fokusere på, er differentiering i forhold til konkurrenterne.

Større fokus på miljøvenlige og bæredygtige transportløsninger er en oplagt mulighed. Derved drages også fordel af den indsats, som DSV har gjort inden for corporate social responsibility – CSR.

Mikael Vest opfordrer desuden DSV til at prioritere Solutions-divisionen højere.

»Det er især denne division, der kan opfylde kundernes voksende krav om integrerede globale logistikløsninger,« siger han.

Skræddersyede løsninger er vejen frem

Han noterer, at Solutions-division har opnået mindre vækst end DSV som koncern. Ydermere er investeringerne i Solutions faldet, til trods for at kunderne i højere grad efterspørger samlede logistikløsninger. Samtidig mangler Solutions global spændvidde, da 97 procent af omsætningen i DSV Solutions genereres i Europa, mens kunderne i dag efterspørger globale, integrerede løsninger.

Endelig opfordrer Mikael Vest DSV til at udnytte sine unikke kompetencer inden for bestemte brancher. Det er en måde at adskille sig fra konkurrenterne, fjerne fokus fra priskonkurrencen og samtidig opfylde en voksende efterspørgsel på branchespecifikke logistikløsninger.