Svineproducenter angriber apoteker

Grossister og apoteker på medicinmarkedet tjener for meget, og det er årsagen til, at de overhovedet går med i de landmandsejede indkøbsfællesskaber, mener svineproducenterne. Enhver hytter sit eget skind, lyder det fra apotekerformanden.

Danske svineproducenters udbredte praksis med at tjene penge på medicinkøb udsætter grossisterne og apotekerne for længe ventet konkurrence.

Det mener de store danske svineproducenters organisation, Danske Svineproducenter, der peger på, at både grossister og apoteker gennem en årrække uhindret har kunnet skumme fløden på medicinmarkedet.

»Alt det her sker, fordi vi betaler for meget for medicinen i første omgang, og så gives der bonus for, at vi kan få nogle af pengene tilbage. Det kan der da for pokker ikke være noget galt i. Hvis prisen fra grossister og apoteker tillader en rabat, så må prisen jo være for høj, og så er der vel ikke noget unaturligt i, at slutbrugeren får den rabat,« siger formanden for Danske Svineproducenter Torben Poulsen.

Berlingske Tidende har gennem de seneste dage afdækket svineproducenternes omsiggribende rabatrytteri på medicinkøb gennem sindrige konstruktioner bygget op omkring landsmandsejede indkøbsfællesskaber.

Konstruktionerne bryder med den hidtidige praksis for medicinhandel, hvor en klar adskillelse mellem de enkelte aktører har forhindret spekulation i medicin og interessekonflikter, der kan føre til overforbrug af medicin.

Gennem datterselskabet Danske Svineproducenters Serviceselskab, i daglig tale 3S, har landets største svinebesætninger adgang til et indkøbsfællesskab:

»Det er det eneste rigtige at gøre. Hvis du spørger mig, om apteket eller svineprioducentrne skal tjene pengene, så ser jeg altså hellere, at vi selv tjener pengene. Jeg kan slet ikke se noget problem i det,« siger Torben Poulsen.

Af sammer grund ser Torben Poulsen ingen problemer i, at de bonusorienterede konstruktioner blev udbredt til området for humanmedicin.

»Kan syge mennesker tjene penge på denne måde, så er det mere rimeligt, end at apotekerne gør det,« siger han.

Ingen har haft fantasi til at forestille sig, at landmænd ville begynde at spekulere i medicin. Derfor er landmændenes manøvre ikke ulovlig. Men det er forbudt for alle andre aktører på markedet for veterinærmedicin at give rabat på medicin til slutbrugerne.

Analyse af medicinmarkedet
Myndighederne mener, at landmændenes medicinselskaber er i færd med at underminere det danske medicinmarked. Derfor igangsætter Lægemiddelstyrelsen et analysearbejde med henblik på sætte en stopper for den udbredte praksis.

Apotekerne bliver presset ud i et samarbejde med de konstruerede handelsselskaber, mener apotekerformand Paul Bundgaard, men det er svært at klandre svineproducenterne for at spekulere i medicinpriser, når det kan gavne deres egen økonomi, påpeger han.

»Enhver hytter sit eget skind, og i den udstrækning nogle har fundet et hul i lovgivningen og udnytter det, så kan man ikke sige meget til det. Derfor mener jeg også, denne praksis er en problemstilling for myndighederne, for der bliver i hvert fald lavet noget, som ikke har været intentionen med lovgivnignen,« siger Paul Bundgaard fra Danmarks Apotekerforening.mcr@berlingske.dk

sdo@berlingske.dk