Svineformand beskyldes for overproduktion af svin

Miljøorganisationen Noah mener, at en af landbrugets topfolk gennem en årrække konsekvent har produceret flere svin end tilladt på hans gård ved Løgstør.

Ifølge Noahs beregninger har Lindhardt Nielsen, der er formand for Landsudvalget for Svin samt bestyrelsesmedlem i både Landbrugsraadet og Danske Slagterier, i årene 1999-2002 haft en samlet ulovlig produktion på i alt 4.740 slagtesvin. Det svarer ifølge Noahs beregninger til en ulovlig indtjening på 474.000 kr., når der regnes med et dækningsbidrag på 100 kr. per gris.

- Det må få alvorlige konsekvenser, at der blandt de samme svinetopfolk, som i medierne bedyrer landbrugets uskyld, nu er afsløret klare lovovertrædelser. Svinebranchen må stilles til regnskab for sine overtrædelser og sanktioneres med bøder som mindst modsvarer de ulovlige fortjenester, siger Bo Normander fra Noahs landbrugsgruppe til Ritzau.

Tallene for Lindhardt Nielsens produktion er Noah nået frem til ved hos Plantedirektoratet at søge aktindsigt i en række svineproducenters gødningsregnskaber og sammenholde tallene med landmændenes miljøtilladelser, der oplyser, hvor mange dyreenheder landmændene må producere årligt.

Lindhardt Nielsen afviser imidlertid Noahs beskyldninger.

- Jeg har en gammel miljøtilladelse fra 1994, som siger, at jeg på baggrund af 500 søer må have en årlig produktion af slagtesvin på 11.000 stk. Det svarer ifølge tilladelsen til 528 dyrenheder. Men både jeg og kommunen har altid henholdt os til den årlige produktion på 11.000 slagtesvin, som jeg aldrig har overskredet. Jeg er blevet kontrolleret af kommunen gentagne gange, siden jeg fik tilladelsen og har aldrig fået klager. Jeg er klar over, at jeg i min position vil være i søgelyset, og derfor har jeg heller ikke haft interesse i at overskride tilladelsen, siger Lindhardt Nielsen til Ritzau.

/ritzau/