Sverige vil stramme bankernes interne risikomodeller op

Det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, mener, at bankernes interne risikomodeller skal strammes op. Det skriver Finansinspektionens generaldirektør Erik Thedéen og vicegeneraldirektør Martin Noréus i et debatindlæg i den svenske avis Dagens Industris.

Foto: Brian Bergmann. Det svenske flag blafrer i vinden ved den svenske ambassade i København.
Læs mere
Fold sammen

De to direktører mener, at selvom bankernes interne modeller til risikovægtning kan være et godt værktøj til sunde udlån, så har bankerne store incitamenter til at slække på risikovurderingerne og presse kapitalkravene ned.

»Interne modeller har de senere år været udsat for hård kritik for, at de skulle være blevet udnyttet af bankerne til at mindske kapitalkravene mere end berettiget af den faktiske reduktion i risiko«, skriver generaldirektør Erik Thedéen og vicegeneraldirektør Martin Noréus, og mener, at en del af kritikken er begrundet.

Samtidig giver de interne risikomodeller dog et sundt incitament i og med, at mere risikofyldte aktiver kræver mere kapital. Bliver kapitalkravenes kobling til risici for svag, eksempelvis i form af generelle kapitalkrav fastsat af myndighederne uden kobling til bankernes interne forskelligheder, kan det blive problematisk. Bankerne har dog en tendens til at udnytte svaghederne i reguleringen, mener Finansinspektionens chefer.

»Risikovægtningerne, der anvendes i de interne modeller, er en del af årsagen til, at kapitalkravene er faldet, dels fordi modellerne har tendens til at undervurdere fremtidige tab efter længere perioder med lave tab, og dels fordi bankerne udnytter svagheder i de juridiske rammer for at minimere risikovægtene«, skriver de to direktører.

Derfor ønsker Finansinspektionen at skærpe såvel reguleringen på området som tilsynet med risikomodellerne, og afventer desuden resultatet fra Basel-komitten for banktilsyn (BCBS, red.), som tilsynet er en del af.

»Brugen af interne modeller er ikke et mål i sig selv, men et middel til at opnå risiko-følsomme kapitalkrav og sunde udlån. For at sikre dette formål vil Finansinspektionen begynde at stramme op om modellerne, i forventninger om strengere krav fra Basel-komiteen«, konkluderer Erik Thedéen og Martin Noréus.