Sverige skal tage stilling til alkoholafgift

Svenskerne skal nu tage stilling til et forslag om en sænkning af alkoholafgiften på 40 procent. Systembolaget og svenske Told og Skat siger ja - Sundhedsstyrelsen siger nej.

Læs mere
Fold sammen
I dag udløber høringstiden for et forslag om en sænkning af afgiften på alkohol i Sverige på 40 procent. Forslaget er et resultat af en større udredning som blev færdiggjort i august i år, og indtil videre har forslaget fået bred opbakning. Nogle få tungtvejende instanser, blandt andet det svenske sundhedsstyrelse, siger dog blankt nej til forslaget ud fra en overbevisning om, at det vil øge svenskernes indtag af alhohol og dermed være en trussel mod folkesundheden.

Alkoholdrikkeriet er steget drastisk i Sverige de sidste fire år fra 8,4 liter ren alkohol per person over 15 i år 2000 til 10,6 liter i juni 2004. Det er især stærk alkohol, der drikkes mere af.

Samtidig er Systembolagets totale salg af alkohol faldet med 4.4 procent er i løbet af det sidste år - mest er det gået ud over salget af stærk alkohol, der er faldet med 15,1 procent, oplyser den svenske sundhedsstyrelse.

Af samme grund er det netop Systembolaget, der en en af de instanser, der argumenterer hårdets for en afgiftssænkning. Bagrunden er et ønske om at dæmpe den store indførsel af alkohol fra blandt andet Danmark. Den er steget markant, siden man i Danmark sænkede alkoholafgiften, og er en af årsagerne til, at der sælges mindre alkohol gennem Systembolaget.

Det svenske Told og Skat ser ligeledes positivt på forslaget og mener at en sænkning af afgiften kun er logisk. Skatteintægterne fra det legale salg af alkohol er faldet med hele 12 procent blot på årets første ni måneder, imens kvoterne for indførsel af alkohol til Sverige er steget og de omkringliggende lande har sænket deres afgifter.

Og på baggrund af EUs regler på området, som Sverige er bundet til at følge, så er der ikke meget andet at gøre, vurderer svenske Told og Skat.

En slutbetænkning for forslaget skal indleveres i januar og til marts ventes den svenske regering at præsentere forslaget og opfordre til, at det træder i kraft allerede fra sommeren 2005, oplyser avisen Svenska Dagbladet.sbh@berlingske.dk