Svensk opsving trækker ud

På torsdag ventes Sveriges Riksbank at sænke renten igen. Men det er for lidt og for sent til at sikre et ordentligt opsving, viser ny konjunkturrapport.

De økonomiske udsigter er ved at vende til det bedre i Sverige, lige som i praktisk taget alle andre lande. Men opsvinget bliver så svagt, at det næsten bliver umærkeligt, og arbejdsløsheden vil blive ved med at stige. Det forudser Sveriges modstykke til de økonomiske vismænd, Konjunkturinstitutet, der retter en skarp kritik mod landets nationalbank.

Ganske vist forudser rapporten, at den økonomiske vækst i Sverige vil blive 2,5 procent i år. Men væksten bliver holdt oppe af, at 2004 har den mest arbejdsgivervenlige kalender i mands minde, idet mange helligdage falder i weekenden, og der er en ekstra skuddag. Korrigeret man for det, øges den økonomiske vækst kun fra 1,7 procent i 2003 til 1,9 procent i 2004.

Stigende ledighed
Og det er slet ikke vækst nok til at skabe job til de mange svenskere, der er blevet arbejdsløse i løbet af 2003, hvor ledigheden er steget fra fire til 4,9 procent. En udvikling, der i høj grad skyldes, at Sveriges Riksbank har været alt for tøvende med at sænke renten, mener Konjunkturinstitutet.

»Meget af skaden er allerede sket, men det kan stadig lade sig gøre at minimere den ved at sænke renten. Vi anbefaler, at renten sænkes til 1,75 procent,« siger instituttets chef Ingemar Hansson til nyhedsbureauet TT.

Riksbanken sænkede i februar renten fra 2,75 til 2,5 procent. Og bankens ledelse har kraftigt antydet, at den bliver sænket igen på torsdag. De fleste analytikere forudser, at den ved den lejlighed kommer ned på to procent.

Stigende produktivitet
Høj arbejdsløshed og ekstremt lav inflation er ifølge Konjunkturinstitutet beviset på, at Riksbanken har holdt renten for højt oppe. Problemet er, at banken, som så mange andre iagttagere, har undervurderet væksten i produktiviteten - altså hvor meget en svensker er i stand til at producere på en arbejdstime.

Den er nemlig steget med 3,5 procent sidste år og vil stige med 3,1 procent i år. Og når den samlede produktion vokser langsommere end produktiviteten er der brug for færre ansatte. Samtidig får det inflationen til at falde.

Den kraftige stigning i svenskernes effektivitet skyldes langt hen ad vejen, at virksomhederne nu for alvor høster effekten af de store investeringer i informationsteknologi, mener instituttets økonomer.

Men selv om opsvinget er svagt, vil Sverige stadig overgå de fleste andre lande i Europa, hvad angår økonomisk vækst. Således forventes der blot en fremgang på 1,9 procent i euro-området. Også Danmark vil formentlig ligge efter Sverige. Den seneste prognose - udsendt af Nykredit i går - forudser 2,1 procent vækst herhjemme i år.

Ikke plads til lavere skat
Høj arbejdsløshed rammer ikke kun de svenskere, der bliver fyret. Den sætter spor på hele arbejdsmarkedet i form af lave lønstigninger. Det vil formentlig afspejle sig i de overenskomster, der skal forhandles på plads i år for store dele af arbejdsmarkedet. Derfor forudser Konjunkturinstitutet, at timelønnen i erhvervslivet kun vil stige 3,2 procent i år - en væsentlig mindre stigning, end svenskerne har været vandt til.

Det kunne måske være fristende for politikerne at bruge den høje arbejdsløshed som argument for at sænke skatten, lige som det er sket i Danmark. Ikke mindst, fordi den svenske regering alligevel er ved at overveje en skattereform. Men det er der ikke plads til, advarer Konjunkturinstutet.

Allerede nu er det offentlige overskud i underkanten af, hvad der skal til for at leve op til regeringens langsigtede planer. Det skyldes især svenskernes tilsyneladende dårlige helbred. Ganske vist er antallet af sygedage - der på et tidspunkt var det højeste i den vestlige verden - blevet nedbragt noget. Men til gengæld er der en voldsom stigning i antallet af invalidepensionister, der truer med at koste staten en budgetoverskridelse på otte mia. svenske kroner i år.