Svært ved at skaffe medarbejdere?

Minikronik. Erfaringer og flere undersøgelser viser, at virksomhederne selv kan medvirke til at gøre en forskel. Nemlig ved at arbejde målrettet på at undgå mangelsituationer.

Mange virksomheder oplever i praksis, at det er svært at skaffe medarbejdere. I andre virksomheder er det ikke situationen de har derimod i visse tilfælde "ventelister" med uopfordrede ansøgere, der gerne vil arbejde i virksomheden.

Hvorfor så det? Erfaringer og flere undersøgelser viser, at virksomhederne selv kan medvirke til at gøre en forskel. Nemlig ved at arbejde målrettet på at undgå mangelsituationer gennem såvel fastholdelse som rekruttering af medarbejdere. Midlerne er blandt andet:

Attraktiv arbejdspladsEn arbejdsplads, som medarbejderne oplever som attraktiv er fundamentet til at undgå mangelsituationer. Det er derfor vigtigt, at virksomheden arbejder for at skabe et godt arbejdsklima både internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen. Et godt arbejdsklima er en forudsætning for at skabe og fastholde motiverede og effektive medarbejdere. Det kan blandt andet opnås gennem en løbende, åben dialog med medarbejderne, hvor der lyttes til og aktivt handles på medarbejdernes signaler og oplevelser. Erfaringer viser desuden, at når medarbejderne får indflydelse på planlægning og tilrettelæggelse af eget arbejde, samt når virksomheden viser, at medarbejdernes indsats værdsættes, har det positiv indflydelse på at fastholde medarbejderne. Tilbud om forskellige se-niorinitiativer kan ofte motivere til at blive længere på arbejdspladsen. Hvilke konkrete seniorinitiativer, der bør tilbydes afhænger af mange faktorer og bør tilpasses individuelt i den enkelte virksomhed. Men generelt er det væsentligt, at seniorinitiativer giver medarbejderne mulighed for øget fleksibilitet i arbejdssituationen.

Medarbejderomsætning nedFor at imødegå for høj medarbejderudskiftning er det afgørende, at virksomheden har viden om årsagerne til, at medarbejdere forlader virksomheden. Med viden om årsagerne til opsigelser/fratrædelser for eksempel gennem brug af "fratrædelsessamtaler" vil ledelsen være i stand til i højere grad at målrette sin indsats og tage hånd om eventuelle "knaster" med det resultat, at gennemtrækket falder.

Sygefravær nedFor højt sygefravær har ofte rod i, at motivationen er utilstrækkelig som følge af et mindre godt arbejdsklima. Undersøgelser viser, at rettes der op herpå, kan sygefraværet nedbringes. I forbindelse med både fastholdelse og rekruttering af medarbejdere især i forhold til mulige nye talentfulde medarbejdere spiller virksomhedens omdømme en stor rolle. Et godt omdømme giver imidlertid ikke sig selv, men kræver en vedholdende indsats. Udgangspunktet for at skabe et godt omdømme varierer fra virksomhed til virksomhed. Første skridt er, at virksomheden bliver bevidst om, hvad den vil være kendt for og så handler derefter. Spændvidden er stor med hensyn til, hvad der kan være grundlag for et godt omdømme som for eksempel produktkvalitet, leveringspræcision, kundeservice, høj etik samt regulær behandling af medarbejderne.