Sværere at trænge igennem medier

- Med mediernes reducerede budgetter er den vedvarende informationsindsats blevet endnu vigtigere, og kampen om spaltepladsen og i

en vis udstrækning også sekunderne på radio og tv er blevet meget hård på det sidste. Udviklingen hænger

nøje sammen med, at stort set alle printmedier har måttet reducere antallet af redationelle sider som følge af

den svigtende annoncetilgang - ligesom også de elektroniske medier mistede reklameindtægter - svarende til 210 mill. kr.

i første kvartal i år, konstaterer seniorkonsulent, cand. scient. pol. Katja Elberg fra ACNielsen AIM ud fra den ny Corporate

Image-undersøgelse blandt merer 1090 fremtrædende erhvervsjournalister. Heraf er deltager alene i Danmark 100 journalister.


Hun

mener ud fra Corporate Image-undersøgelsen, at det kan indebære, at medierne vil vælge en del af pligtstoffet fra,

ligesom de også kan være nødt til at foretage andre, markante redaktionelle justeringer.


- Der har været

en tendens til, at de største virksomheder i forhold til andre har haft stor gennemslagskraft, men nu er tendensen, at det

er de mere kontrastrige nyheder, der klarer sig bedst. Dagbladenes største mulighed for at overleve er at fastholde og i bedste

fald udbygge deres oplag, og det kan de kun gøre, hvis de bliver mere spændende og mindre forudsigelige i deres nyhedsprioritering,

siger Katja Elberg.


Hun mener, at mange firmaer og organisationer bør revurdere deres informationsindsats over for pressen,

der er kundernes og investorernes stærke og ofte eneste informationskilde:


- Medierne vil også fremover være

vigtige i deres redaktionelle omtale af virksomheder og organisationer, men de vil generelt i mindre udstrækning end tidligere

påtage sig en løbende dækning.


- Derfor skal de virksomheder, der vil sikre sig offentlighedens opmærksomhed,

selv sørge for den vedvarende information, der ofte er en forudsætning for opbygning af et stort kendskab og et stærkt

omdømme.


- For at fastholde kontakten til offentligheden er virksomhedernes og organisationernes bedste mulighed at tage

hånd om den nye udvikling og afsætte særlige budgetter til målrettede, journalistisk udformede annoncer samt

radio- og tv-spots med internetuddybninger som en mulighed, lyder rådet fra Katja Elberg.