Svækkede valutaer æder en del af væksten

Det Østasiatiske Kompagni, der med sin placering i Fjernøsten og Sydamerika henter det meste af sin omsætning i valutaer knyttet til dollar, mærkede i 2003, hvordan den svækkede dollar kan føre til en væsentlig nedgang i væksten målt i danske kroner.

Omsætningen blev således 1.190 mio. kr. mindre som følge af forværrede omregningsforhold og devalueringer i Venezuela. På den måde blev væksten i selskabets toplinie i 2003 med et skåret væsentligt ned.

»Det er klart, at et regnskab aflagt i dollar ville give et mere retvisende billede af udviklingen i ØK, og det er da også noget vi overvejer nu, hvor det er tilladt, men da vi er børsnoteret i Danmark og langt hovedparten af vore aktionærer er danske, så vil vi nok aldrig kunne slippe af med valutakurseffekten uanset, hvad vi gør, da værdiansættelsen hos vore aktionærer stadig vil foregå i danske kroner,« forklarer Niels Henrik Jensen fra ØK.

Også næste år kommer selskabet formentlig til at mærke valutakurseffekten, hvor ØK forventer en nulvækst i kroner for omsætningen, mens den underliggende omsætningsvækst i lokale valutaer endnu engang menes at ende med tocifrede vækstrater.

»Mange af ØKs indtægter og udgifter i de lande, de opererer i, er i samme valuta eller USD-relaterede valutaer, hvorfor den driftsmæssige eksponering i selskabet er forholdsvis begrænset. Valutakurseffekterne ved omregning til danske kroner har dog haft en betydelig indflydelse på vækstraterne i ØKs forretning,« slutter Bjørn Schwarz fra Sydbank.ner