Surt aktiemarked og tab halverer overskud i BRFkredit

Trods stigende indtægter fra driften skar et surt aktiemarked og tab dybt i BRF-kredit. Realkreditselskabet kom ud af 2001 med et overskud før skat på 304 mio. kr. mod 850 mio. kr. året før.

Tab og nedskrivninger på fordringer gav et minus på ni mio. kr. mod et plus året før på 174 mio. kr., mens kursreguleringen på selskabets aktiebeholdning udviste et minus på 189 mio. kr. mod en kursgevinst året før på 318 mio. kr.

Indtægterne fra realkreditdriften steg med 13 pct. til 1,1 mia. kr., og det skyldes ikke mindst en stor stigning i gebyrerne som følge af øgede låneomlægninger. På trods af større aktivitet lykkedes det for BRF-kredit at skære omkostningerne ned med 14 mio. kr. - svarende til to pct.

Medarbejderstaben er over året blevet reduceret fra 583 til 545 ansatte.

/ritzau/