Surt år for Stig Bøgh Karlsen

Tilbageskridt. Tidligere direktør i Magasin, Stig Bøgh Karlsen, er i Noka Holding A/S gået markant tilbage i omsætning og overskud på sin konsulentforretning. I selskabet kombinerer han ledelsesrådgivning med investeringer i porteføljeselskaber. Resultat før skat blev 0,4 mio. kr.

Den tidligere direktør i Magasin, Stig Bøgh Karlsen, er med selskabet Noka gået mere end tre mio. kr. tilbage i omsætning på sin konsulentforretning, hvor han tilbyder ledelsesrådgivning til virksomheder. I 2005 opnåede Noka Holding en omsætning på 4,4 mio. kr. mod 1,2 mio. kr. i 2006.

Enten er han ikke så efterspurgt mere, eller også har han frivilligt droslet ned. Der er ikke i ledelsesberetningen angivet nogen forklaring på den markante tilbagegang.

Tilbagegangen i omsætning indenfor ledelsesrådgivning sætter også sit tydelige præg på selskabets indtjening. I 2005 realiserede Noka Holding et resultat før skat på 3,1 mio. kr. Det er i 2006 faldet til 0,4 mio. kr.

Dermed er Stig Bøgh Karlsen gået 2,7 mio. kr. tilbage i indtjening.

Det har været et surt år for Stig Bøgh Karlsen med mindre der er tale om en frivillig nedtrapning i timeforretningen.

Da det primært er konsulentforretningen, der i 2005 bidrog til det gode resultat, er det dårligt nyt for selskabet, fordi det heller ikke umiddelbart er synligt i regnskabet, hvilke af porteføljeselskaberne, der bidrager positivt til selskabets indtjening og hvilke der trækker ned.

I ledelsesberetningen hedder det kortfattet, at der er blevet solgt aktiviteter fra og købt aktiviteter til.

Samlet set gav investeringerne i de associerede et underskud på omkring 0,7 mio. kr. før skat.

Nye investeringerNetto har Noka Holding købt for knapt fire mio. kr. i nye kapitalandele i associerede og andre virksomheder.

Samtidig er der nedskrevet værdier for 1,7 mio. kr. i associerede og andre virksomheder. Så selskabet har øget sine investeringer med nye andele og fået skilt sig af med nogle af de eksisterende underskudsforretninger.

Til gengæld er selskabets kortfristede gæld øget med over fire mio. kr., så den nu udgør over ti mio. kr.

Heraf er en pæn andel gæld til realkreditinstitutter. Noka Holdings nye investeringer sker altså med en øget gældsætning.