Superkøbmænd tordner frem

Læs mere
Fold sammen
I løbet af det sidste årti har Danmark fået en række nye handelsvirksomheder, der på rekordtid har

opbygget milliardomsætninger. De har udnyttet EU''''s indre marked, murens fald og liberaliseringen af verdensmarkedet til på

rekordtid at opbygge milliardomsætninger.Sunico er en af dem. Virksomheden har præsteret en omsætningsvækst,

der formentlig er enestående i dansk erhvervsliv, siden virksomheden i 1996 blev et aktieselskab, og Sunil Harwani, der er grundlæggerens

søn, kom ind i virksomheden. Omsætningen var i 1998/1999 på 36 mio. kr., i 1999/2000 på 87 mio. kr., i 2000/2001

på 248 mio. kr. og i 2001/2002 på 3,7 mia. kr.Men ambitionerne er alligevel ikke indfriet.- Vi har appetit

på risiko, gentager den 30-årige Sunil Harwani igen og igen. Han er direktør for virksomheden Sunico, der har

adresse på en lille vej i Københavns nordvestkvarter ved siden af Sjakket, der er et tilholdssted for gadebørn

på Nørrebro, og en klub for thailandsk boksning.Selv om der kun er fire ansatte, står de veltjente skriveborde

tæt i firmaet, der ligger side om side med andre virksomheder på en lang gang på førstesalen af en flad betonbygning.

Sunico præsenterer sig i modsætning til flere andre virksomheder på gangen med et rigtigt firmaskilt og ikke bare

med et visitkort på døren.Sunico, der handler med mobiltelefoner på det globale marked, er da også langt

fra en af nordvestkvarterets typiske små virksomheder.I det seneste regnskabsår var Sunico - hvis man kun måler

ud fra omsætningen - større end kendte danske produktionsvirksomheder som Ecco Sko, Superfos, IC Companys eller Det

Berlingske Officin. Sunico er dermed nummer 83 på Berlingske Tidendes Nyhedsmagasins seneste Guld 1.000-liste over de største

danske virksomheder, selv om virksomhedens tyngde, når man ser på kapitalgrundlag og antal af ansatte, naturligvis er

langt mindre end industrivirksomhedernes.- Vi kunne godt have været større. Ledelsen i dette selskab er meget ung, og

konkurrenterne har ikke samme appetit på risiko. Men vi kom sent ind i markedet, og i begyndelsen manglede vi penge og selvtillid,

siger Sunil Harwani.Han har i dag afløst sin far, firmaets grundlægger, den indisk fødte Mangharam Harwani

(52), som administrerende direktør.

Volumenselskaber

Sunico er med sin enorme vækst et af de mest ekstreme

eksempler på en ny type hastigt voksende danske handelsselskaber med få ansatte og meget stor omsætning - superkøb-mændene.Mange

af dem handler med mobiltelefoner. Det gælder for eksempel Dangaard Telecom, Tel-Ka, Sunico og Comitel, der tilsammen har skabt

ny omsætning på hen ved 20 mia. kr. - men på basis af vidt forskellige forretningsmodeller.Der er også

eksempler på superkøbmænd i IT-branchen og i langt ældre brancher som korn og foderstoffer.Fælles

for dem er, at de i de seneste fem til ti år har set nogle helt nye muligheder for - ofte med ganske få ansatte og et

ofte beskedent kapitalgrundlag - at gøre global forretning og til at skabe nye milliardomsætninger i løbet af

de seneste fem år.- Der er opstået mange nye muligheder både for at finde afsætningsmuligheder og for

at finde sourcing-muligheder - altså gode leverandører - rundt om i verden. Det er den her type virksomheder ekstremt

gode til at udnytte, mener professor Tage Koed Madsen fra Syddansk Universitet. Han har studeret, hvordan danske virksomheder har brugt

de chancer, som globaliseringen og den internationale arbejdsdeling har givet i de seneste fem-ti år.Tage Koed Madsen

tror, at superkøbmændenes forretningsmodeller også kan være eksempler til efterfølgelse for andre

produktions- og handelsselskaber. I løbet af de seneste ti år er der nemlig ændret grundigt på forudsætningerne

for international handel.For det første har informations- og kommunikationsteknologien udviklet sig. Mange af de traditionelle

barrierer, der holdt små virksomheder tilbage fra international handel, er dermed forsvundet.Kontaktnet kan lettere oprettes

og vedligeholdes. Information er langt lettere tilgængelig, og det er meget nemmere at betale hen over grænserne. Det

er vigtigt, fordi mange af superkøbmændene skal være i stand til at reagere på små prisforskelle på

nationale markeder og små valutaudsving.For det andet er transport blevet meget billigere. Det betyder, at transaktionsomkostningerne

ved at drive international virksomhed er blevet meget lavere.For det tredje har langt flere mennesker - især i den vestlige

verden - i dag international erfaring. Mange har studeret, arbejdet eller rejst i udlandet i hele eller halve år. Dermed er

der ifølge Tage Koed Madsen i løbet af de seneste 15 år sket en grundlæggende ændring i mange danskeres holdning

til at arbejde sammen med udlændinge.For det fjerde er de politiske betingelser for den internationale handel blevet ændret.

I løbet af de seneste ti år er EU''''s indre marked blevet en realitet, verdenshandelen er blevet liberaliseret, samtidig

med at en række vigtige lande - blandt andet Kina og landene i den tidligere østblok - har åbnet deres markeder.Andre

af mobilbranchens superkøbmænd, f.eks. Sunico og Comitel, har en anden rolle i forhold til de store producenter. De gør

gode forretninger på tværs af grænserne ved at udnytte, dels at de multinationale producenter af mobiltelefoner

stadig forlanger forskellige priser på forskellige markeder, dels udsving i valutakurserne.Derved fungerer de som en

slags arbitragehandlere. De store producenter er ikke altid udelt tilfredse med denne omfattende parallelhandel. Men liberaliseringen

af verdenshandelen og især principperne i EU''''s indre marked gør, at de multinationale i modsætning til tidligere

ikke kan stille meget op over for den.

Et element af gamblingUden for mobiltelefonbranchen er Røsler Distribution

og Orion Europe blandt de virksomheder, som i løbet af få år har skabt sig en stor omsætning ved at handle

med IT-udstyr.Også Røsler i Glostrup tjener mange af sine penge ved at udnytte internationale prisforskelle på

IT-hardware.- Der kan være markeder, hvor bestemte producenter måske er særligt interesserede i at komme ind,

og hvor de derfor dumper priserne en smule. Hvis man har fingeren på pulsen, så ved man den slags. Vi kan også gøre store

indkøb direkte fra producenterne med store rabatter. Det gør, at hvis vi er tilstrækkeligt skarpe til at forudse

mangelsituationer, kan stå med et stort vareparti til en fordelagtig pris. Der er selvfølgelig et vist element af gambling

i det, men vi synes jo ikke, at vi for alvor er spillere. Nu har vi trods alt gjort det her med succes i mange år uden underskud.

Ofte tror jeg da også, at vi i realiteten hjælper de store producenter, for vi sørger for, at deres varer er tilgængelige

på markedet. Når deres eget logistikapparat ikke fungerer optimalt, så undgår de, at en konkurrent løber

med ordren, siger salgschef Jakob Nielsen, der er medejer og medstifter af Røsler Distribution.Virksomheden Rosenkrantz

i Aalborg har demonstreret, at der også er nye handelsmuligheder i mere traditionelle brancher. Siden midten af 1990''''erne har

de få ansatte opbygget en omsætning på tæt på en mia. kr. ved at handle med korn og foderstoffer i Østeuropa

og det tidligere Sovjetunionen.Direktør Peder Rosenkrantz de Lasson fra Rosenkrantz understreger betydningen af, at have

et kontaktnet på plads i rette tid:- Min særlige konkurrencefordel var helt klart, at jeg var tidligt ude at skaffe

forbindelser. Det skete omkring 1990, først i Estland og Litauen, så ind i det tidligere Sovjetunionen. De bedste partnere

var dengang åbne og ikke forpligtede over for andre. I dag vil det næsten være umuligt at starte op på samme

måde, siger han.Det gode kontaktnet og risikoviljen hænger sammen. Hver enkelt handel indebærer en stor risiko

- måske på et million-beløb.Men den skal sluttes hurtigt og på basis af få oplysninger og tilliden

til en stemme i den anden ende af telefonlinjen. Derfor er kvaliteten af kontakterne afgørende.Selv om man er omhyggelig,

går det galt en gang imellem. Røsler Distribution er i det seneste regnskabsår ramt af store uventede tab, fordi

betydelige kunder ikke kunne betale, og overskuddet efter skat er faldet fra 36 til seks mio. kr. Men med en egenkapital på

90 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret 2001/2002 har Røsler dog været ganske godt rustet til at tage tab.Nogle

af superkøbmændene er mindre solide og roser deres pengeinstitutter, der accepterer at finansiere milliardomsætningerne.

Altid

plads til de små
Der er også en mere langsigtet risiko ved forretningsmodellen hos de superkøbmænd, der først

og fremmest lever af, at de store producenter tager forskellige priser på forskellige markeder.For det første er

der en tendens til, at de multinationale selskaber gradvis udligner prisforskellene - en proces, som arbitragehandlerne naturligvis

selv er med til at fremskynde: Jo større omsætning af mobiltelefoner, de internationale grossister opnår, des mindre

vil multinationale leverandører være i stand til at opretholde forskellige priser på forskellige geografiske markeder.Jakob

Nielsen fra Røsler tror, at der altid vil være muligheder for de hurtigt reagerende internationale superkøbmænd:-

Vi er et lille skib i et meget stort hav, og vi er parate til at manøvrere meget hurtigt, mens mange af de multinationale selskaber manøvrerer

som store supertankere. Det er vores fordel.Nogle af superkøbmændene vil sikkert løbe ind i vanskeligheder

- for deres forretning er mere risikobetonet end mange andre. Men alligevel tror professor Tage Koed Madsen, at mange andre danske

virksomheder kan lære noget af superkøbmændene - at de nye vilkår for den internationale handel udgør

et stort uudnyttet potentiale for danske virksomheder.- Pointen er, at den globale mulighed er der for alle i dag. Begrænsningen er

ikke længere i de fysiske forhold. Begrænsningen er i folks hoveder.Berlingske Tidende