Succes med SMS-analyser

Mens det bliver et stadig større problem for analysebureauerne at få forbrugerne - ikke mindst de unge - til at deltage

i telefon- og internetundersøgelser, har et nyt svensk firma høj respons på analyser udført på mobile

netværk som SMS, WAP og PDA''er.


- Svarprocenten ligger i flere tilfælde højere end 80 pct. hos paneler, hvor

spørgsmålene bliver stillet via en SMS, siger Lena Vogelius, adm. direktør i Wireless Opinion.


En SMS er

en mobilbesked, som sendes til paneldeltagerne via mobiltelefonen. Wireless Opinion har udført en række undersøgelser

i Norden og herunder Danmark. I Danmark arbejder selskabet blandt andet sammen med analysefirmaet Research International, RI.


-

Vi har udført en undersøgelse med SMS''er. Det er ikke rigtig slået an i Danmark endnu, men jeg tror, det kommer,

siger Lise Andersen, der er analysekonsulent i RI


Udover den høje svarprocent, fremhæver Wireless Opnion det som

en stor fordel ved undersøgelser via trådløse netværk, at svartiden er kort.


Ofte er den helt nede

omkring et par timer og det er en fordel for virksomhederne, som får et mere tidssvarende input til, hvordan de skal agere.


Eksempelvis

har Wireless Opinion udført en undersøgelse i Sverige,, hvor der blev målt på rækkevidden af landets

dagblade efter opdrag af Svenska Tidningsutgivarforeningen.


Undersøgelse blev udført på et panel med 2000

deltagere i alderen fra 18 til 72 år, og de fik hver især tilsendt en SMS om dagen. Otte ud af ti svarede hurtigt og


resultat

var nyttig viden for redaktioner og annoncesælgere på aviserne.


En af de vigtigste årsager til, at Wireless

Opinion vurderer, at der er et enormt potentiale i forbruger-analyser via trådløse netværk, at udbredelsen af mobiltelefoner

er enorm. Eksempelvis er penetrationen af mobiltelefoner i Norden på cirka 65 pct.


Men Lise Andersen fra RI mener, at SMS-undersøgelser

endnu ikke er repræsentative. Der er stadig mange ældre, som ikke har mobiltelefon og selvom penetrationen er høj,

er der stadig mange ejere af mobiltelefoner, som ikke benytter SMS.


Derudover er analyseformen begrænset af, at mediet

sætter en begrænsning på, hvor mange spørgsmål, man kan stille via en SMS og af, at det skal være

enkelt at svare.


I et par år har flere virksomheder forsøgt at skubbe gang i markedet for analyser udført

via internet, men her har en af de store udfordringer været den forholdsvis lave udbredelse af internet.