Styrket indsats for unge iværksættere

Iværksættere skaber dynamik, arbejdspladser, vækog nytænkning.

Derfor er det vigtigt, at vi fra politisk hånd støtter nyopstartede iværksættere og opfordrer unge studerende til at bruge deres viden og uddannelse på entreprenørskab og iværksætteri.

I november blev regeringens globaliseringspulje udmøntet, hvor der netop var fokus på iværksættere, innovation og regionale væksthuse.

Det er glædeligt, at stadigt flere har lysten og engagementet til at blive selvstændig erhvervsdrivende.

Sundt iværksættermiljøDet tyder på et sundt iværksættermiljø, hvor unødvendige barrierer og bureaukrati er blevet erstattet med rådgivning og opmuntring.

For hver 100 virksomheder i Danmark starter cirka ti nye virksomheder faktisk op hvert år i Danmark, som betyder at vi internationalt kan måle os med blandt andre USA, Holland og Finland. Det er godt gået.

Men vi kan stadigt gøre det bedre, og især skal vi have fokus på de unge universitetsstuderende, der oftest vælger at blive lønmodtagere frem for selvstændige.

Løft i iværksætterløftEn række initiativer på universiteterne skal løfte iværksætterlysten blandt akademikere, der blandt andet kan følge iværksætterrelevante fag på universiteterne og indgå i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Iværksætteri er kommet på universiteters dagsorden, og med endnu bedre tilbud og rådgivning til de studerende, er jeg sikker på, at vi også får akademikerne med i fremgangen af danske iværksættere.