Styrelse afviser retssag i sag om Riskær-fond

Advokat Klaus Berning beskylder Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for med snørklet juristeri at forsøge at spænde ben for hans retssag mod styrelsen i tovtrækkeriet om den såkaldte Riskær-fond.

Styrelsen forsøgte tirsdag at få sagen afvist i Østre Landsret, og retten beslutter senest den 16. april, om Klaus Berning kan få sin sag prøvet.

Sagen tog sin begyndelse i marts sidste år, da styrelsen suspenderede bestyrelsen for Riskær-fonden, der rettelig hedder Fonden af 1. december 1997. Fonden er skræddersyet til at hjælpe den fallerede finansmand Klaus Riskær Pedersen økonomisk.

I et brev til fondsbestyrelsen dateret den 2. marts 2001 orienterede styrelsen fondsbestyrelsen om, at man "påtænkte" at afsætte den, fordi "hver af de fire bestyrelsesmedlemmer har misrøgtet deres forpligtelser og ansvar og derved vist sig åbenbart uegnet til at beklæde hvervet som bestyrelsesmedlem i fonden." Dagen efter trådte bestyrelsen tilbage, men den 6. marts trak Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i land med et nyt brev, hvori det blandt andet hed, at man ville afvente en granskning, inden styrelsen tog endeligt stilling til, om bestyrelsesmedlemmerne kunne erklæres "klart uegnede", og at styrelsen derfor vil nøjes med at suspendere bestyrelsen frem for en regulær fyring.

Fondsbestyrelsen, der udover Klaus Berning bestod af finansmanden Per Seisby, Klaus Riskærs mor, Dorthe Madsen, og Klaus Riskærs tidligere svigerfar, Niels Fløistrup, var mildest talt rasende over Erhvervs- og Selskabsstyrelsens anklager, og Klaus Berning meldte efterfølgende styrelsen til politiet.

Nu forsøger Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at få sagen afvist, fordi styrelsen ikke har udtalt sig endeligt om bestyrelsesmedlemmernes egnethed, da man jo netop anførte, at man ville afvente en granskning.

"Det er det rene juristeri. Først siger man til mig, at jeg er klart uegnet, og så siger man efterfølgende det pudsige, at man ikke har udtalt sig endeligt om spørgsmålet. Jeg vil bare have domstolen til at fastslå, om jeg var egnet eller ej, og det er da ejendommeligt, at styrelsen ikke ønsker at få prøvet det spørgsmål," siger Klaus Berning til Ritzau.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens beslutning om at suspendere bestyrelsen har splittet erhvervsjuristerne.

Lovgivningen siger, at styrelsen kan afsætte et medlem af en fondsbestyrelse, for eksempel hvis han har gjort sig skyldig i en handling, som gør ham uværdig til at fortsætte som bestyrelsesmedlem, eller hvis han har vist sig klart uegnet - altså den begrundelse, styrelsen brugte i sit brev fra 2. marts 2001 .

Men lovgivningen indeholder ingen regler om suspension, og det har fået ekspert i fondsret advokat Christian Harlang til at kalde beslutningen ugyldig. På den anden side har professor i erhvervsret Lars Bo Langsted hilst det velkomment, at en offentlig myndighed reagerer hurtigt, når man får mistanke om strafbare forhold i en fondsbestyrelse.

Selv er Klaus Berning ikke i tvivl: "Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at suspendere en bestyrelse. Loven siger, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan afsætte mig, hvis jeg er klart uegnet. Men hvis man er i tvivl om det, så må styrelsen vente, til den har konstateret, at jeg er klart uegnet," fastslår Klaus Berning.

Det var tirsdag hverken muligt at få en kommentar fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens direktør, Ole Blöndal, eller kammeradvokaten, der repræsenterer styrelsen i retssagen.

Ritzau