Styr på uoverskuelige datamængder

Mange mindre produktionsvirksomheder opsamler masser af data under fremstillingen af deres produkter. I de fleste af dem bliver disse data og den indbyrdes sammenhæng mellem dem dog ikke udnyttet godt nok. Videncentret AluCluster i Sønderjylland har fået bevilget 440.000 kroner til et toårigt netværksprojekt, hvor fem-seks virksomheder ¿ senere flere ¿ skal lære at bruge værktøjer til en mere systematisk behandling af de data, der findes i forvejen. Redskabet hedder industriel data mining. - Mange virksomheder samler data ind til den store guldmedalje, men så længe de ikke udnytter den viden, der er i disse data, kan de ubevidst producere med et relativt højt omkostningsniveau, uden at det er nødvendigt, siger projektkoordinator Lars F. Dahl, AluCluster.

Besparelser og færre fejl

Projektet begynder lige efter nytår og omfatter i første omgang fem-seks virksomheder, som en arbejdsgruppe bestående af virksomhedsfolk, repræsentanter fra AluCluster og forskere går i dybden med, så de lærer at udnytte opsamlede data bedre.

I den sidste ende lokker lavere produktionsomkostninger og færre fejl.

- I produktionsprocesser er der mange parametre at holde styr på, det kan være temperatur, tryk, hastighed, længde, bredde og så videre, og det kan være svært at overskue, hvordan de indbyrdes spiller sammen. Hvis man sænker trykket, kan det være, man skal ændre på andre indstillinger også. Der findes matematiske og statistiske teknikker samlet i færdige softwarepakker, som kan bruges til at udnytte disse informationer væsentligt bedre, siger Lars F. Dahl. Det toårige projekt er netværksbaseret, og hensigten er at bringe forskere og udviklingsfolk fra virksomheder tættere sammen.

Midlerne til projektet er bevilget af ForskerKontakten under det jysk-fynske erhvervssamarbejde, der støtter netværk, hvor forskere og virksomheder kan mødes og udveksle viden og erfaringer inden for konkrete faglige emner. De jysk-fynske amter har bevilget 28 mio. kroner i perioden 2004-2008 til ForskerKontakten. I AluClusters projekt er der virksomheder fra både Jylland og Fyn med, blandt andre Hydro Aluminium Structures Tønder A/S, der allerede med succes har afprøvet industriel data mining.

Hydro-virksomheden leverer dele til nye BMW-biler, og de gennemgår en vaskeproces i seks dyptanke og et skyllekar, som ved hjælp af det nye værktøj er blevet forbedret. - Jeg vil med sikkerhed anvende data mining, næste gang jeg stilles over for en lignende uoverskuelig datamængde, siger teknisk chef, Jakob Worsøe.