Struktur på kreativiteten

Innovation. Tages umiddelbare modsætninger i brug i en udviklingsproces, bliver det lettere at finde de bedste ideer i en tidlig fase, mener nybagt civilingeniør med speciale i industrielt design.

Vilde ideer kan måske nok ende med at blive et guldæg for dig og din virksomhed.

Eller også finder du efter adskillige udviklingstimer ud af, at ideen af den ene eller anden grund alligevel ikke var så god. Måske kan det færdige produkt slet ikke sælges til en realistisk pris. Måske passer produktet slet ikke ind i din virksomheds centrale værdier. Eller også er der noget tredje i vejen.

Kreativitet er nødvendig, men kreativiteten skal struktureres. Umiddelbart lyder det modsætningsfuldt, men ikke hvis man spørger en nybagt civilingeniør i industriel design fra Aalborg Universitet, Mikkel Holm Jensen.

Tværtimod er det netop styringen af udviklingsprocessen, der kan raffinere ideerne, så en "go" eller "no go" beslutning kan træffes tidligere og på et mere kvalificeret grundlag end ellers, mener han.

I forbindelse med sit studie på Aalborg Universitet kom han i september 2006 i kontakt med den fynske producent af legeredskaber, Kompan A/S.

Det skete ved en 48 timer lang innovationsworkshop, "Solution Camp", i Nørresundby, hvor han i en tværfaglig gruppe var med til at udvikle forslag til, hvordan Kompan kunne udvide sine forretningsområder med nye koncepter til teenagere.

Workshoppen inspirerede ham til, sammen med medstuderende Morten Bjørn Kristiansen, at bruge Kompan som case, da der skulle vælges et projekt til 9. semester. Overskriften for 9. semester opgaven hed "Strategisk design".

Kompan indvilgede i at samarbejde, og det hører med til historien, at de to ingeniør-spirer hentede et 11-tal på opgaven.

Nye forretningsområderProcessen har blandt andet mundet ud i konkrete forslag fra de studerendes side til nye forretningsområder for Kompan, men det centrale i projektet har været at udvikle nye metoder til innovationsprocessen.

Det har resulteret i en form for metodekatalog, hvor ét af elementerne kan sammenlignes lidt med en musik-mikserpult, hvor man justerer lyden på forskellig vis. Akkurat, som man kan skrue op eller ned for bassen og diskanten, kan man i "Design Mikseren" skrue på tilsvarende modsætninger som for eksempel realisme kontra futurisme, højteknologi kontra lavteknologi og så fremdeles. Skruer man op for en af de variable, vil det påvirke de øvrige variable. På den måde kan enhver idé testes, inden den når frem til beslutningstagerens bord, og der skal træffes en "go" eller "no go" beslutning.

- Det er ikke noget nyt i, at nye ideer endevendes af de forskellige ansvarlige lige fra produktionschef til den marketingansvarlige, men vi mener selv, at vi med metodekataloget kan øge kvaliteten af de ideer, der forelægges beslutningstagerne og på den måde medvirke til, at udviklingsprocessen både bliver bedre og hurtigere, siger Mikkel Holm Jensen.

På spørgsmålet, om metodekataloget er universelt i den forstand, at alle virksomheder vil kunne drage nytte af det, svarer han: - Kompan er i forvejen stærke inden for innovation, og her spiller leg, som virksomheden beskæftiger sig med, en vigtig rolle. Leg og idéudvikling går hånd i hånd. Når man leger, er man fri. Man er fri for regler og konventioner. Alt er muligt. Samme indstilling er påkrævet, når man skal udvikle nye ideer og forretningskoncepter. Det er nødvendigt at gøre sig fri af vanetænkningen og i første omgang ikke lade sig begrænse af konventioner. De virksomheder, der arbejder ud fra den tankegang, vil kunne anvende metodekataloget.

Mikkel Holm Jensen understreger i samme åndedrag, at det afgørende spørgsmål i sidste ende naturligvis er, om der kan tjenes penge på ideen.

- Derfor er det også en stor fordel, hvis en idé allerede i sin første fase har været en tur gennem mikserpulten, siger han.