Strid om fangstregler

Når de lovlige fisk slipper op, glemmer fiskerne at smide de ulovlige over bord. Fiskeriforening vil nu have lov at overfiske bifangst, blot de årlige kvoter overholdes.

Fiskeriforeningen i Esbjerg vil have Fiskerikontrollen til at tolke reglerne om bifangst mere lempeligt.

Forslaget kommer efter, at 12 ud af 12 kontrollerede kuttere alle havde ulovlige bifangster med i lasten, da de i sidste uge vendte hjem til Esbjerg Havn fra Nordsøen.

»Vi har jo fået tildelt så rigelige kvoter af uundgåelig bifangst af sild fra EU. Så længe, vi tilsammen ikke har opbrugt kvoten, hvad er så problemet,« spørger Hans Aa, formand for Esbjerg Fiskeriforening og medlem af hovedbestyrelsen for Danmarks Fiskeriforening.

Ifølge Hans Aa har de 12 ulovlige laster et indhold på omkring 5.000 ton sild.

»Der er stadig 29.000 ton tilbage at tage af. Og vi har aldrig nogensinde brugt hele den samlede kvote,« siger Hans Aa.

Alle 12 kuttere er nu frataget muligheden for at fiske i en måned. Desuden er der indført et omfattende stop for industrifiskeri i store dele af Nordsøen.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra hverken Fiskerikontrollen i Esbjerg og Fiskeridirektoratet.

I januar 1997 modtog 11 fiskere fra Rødvig den hidtil største bøde for ulovligt fiskeri. Tilsammen fik de 11 fiskere bøder på over fem mio. kr.