Strategi er noget ledelsen laver

De fleste medarbejdere deltager ikke i diskussioner om virksomhedens overordnede mål, selv om de mener, de har noget at bidrage med. Det kan give loyalitetsproblemer, mener manden bag en strategianalyse, som han stiller frit til rådighed.

To ud af tre medarbejdere på danske virksomheder synes, de har noget at bidrage med til deres arbejdsplads overordnede mål. Men mindre end hver fjerde deltager i praksis i diskussioner om virksomhedens strategi.

Det er en af hovedkonklusionerne i en ny analyse om forretningsstrategi foretaget blandt 758 medarbejdere i syv udvalgte brancher. Derudover viser analysen, at der synes at være en tæt sammenhæng mellem, hvor godt virksomhedens strategi er forankret og den drivkraft, virksomheden udviser. Og igen en sammenhæng mellem drivkraften og i hvilket omfang medarbejderne opfatter sig selv og virksomheden som dygtige.

Finanssektoren opfatter således sig selv som både fuld af drivkraft og dygtig, mens den offentlige sektor i stat, amt og kommune ligger lavt i både drivkraft og dygtighed. Man skal ikke opfatte konklusionerne alt for bastant, medgiver en af analysens ophavsmænd, partner Flemming Fog, konsulentvirksomheden Syntase.

»I finansbranchen er målene forholdsvis entydige. Sektoren får noget forærende på den konto. Omvendt kan det i den offentlige sektor være svært at definere meget klart, hvad de overordnede mål er. Det, man kan udlægge af analysen som helhed er, at medarbejderne oplever en forskel på det, der bliver sagt, og virksomhedens reelle strategi. En anden konklusion er, at der er en overensstemmelse mellem drivkraft og dygtighed. Hvis man ved, hvad strategien på arbejdspladsen er, opleves virksomheden som dygtigere. Derfor handler dette i høj grad om kommunikation,« siger Flemming Fog.

National database
Han har været med til at udarbejde analysen, kaldet Accelerator, som et benchmark værktøj, andre virksomheder eller hele brancher kan bruge. Derfor er han indstillet på at stille analysen og analysemetoden til rådighed for andre.

Hvorfor vil I forære analysen væk?

»Fordi formålet med den ikke primært er at tjene penge. Vi tror, den vil have større værdi, også for os, hvis mange vil bruge den.

Faktisk er det vores håb, at det kan blive et nationalt værktøj. Vi er en lille forholdsvis nystartet konsulentvirksomhed med indtil nu kun to medarbejdere. Vi må erkende vores lidenhed og fokusere på konsulentydelser. Vi ser gerne, at Accelerator udvikler sig til sin egen standard, en database som mange kan trække på,« siger Flemming Fog.

Hvad skal virksomheder og brancher bruge den til?

»Til at måle om der er overensstemmelse mellem den langsigtede strategi og den måde, medarbejderne opfatter virksomheden og sig selv på.

Analysen fortæller for eklsempel også noget om loyalitet. Mange medarbejdere er parat til at skifte arbejdsplads for en forholdsvis beskeden lønstigning. Det er et advarselssignal, for så har medarbejderne måske ikke en klar fornemmelse af, hvad det er, virksomheden vil.«

Strategi er drivkraft
Hvordan definerer du strategi?

»Det er et bredt begreb. Men man kan definere det som et samlet sæt af handlinger, der skal bringe virksomheden fra et punkt til et andet. Det, vi arbejder med i Syntase, er at gøre målet synligt, f.eks. ved at prøve at visualisere, hvordan en virksomhed kan se ud i 2007.

De fleste medarbejdere mangler et billede af målsætningen, og som regel har man nemmest ved at forholde sig til, hvad man skal gå efter, fremfor et sæt af instrukser.«

Hvordan udmønter den manglende forankring af strategien sig?

»Ved mangel på drivkraft. Strategien er drivkraften i virksomheden. Derfor skal virksomhedens ledelse kende udbredelsen af strategien. Hvis strategien ikke indgår i de daglige beslutninger; eller hvis folk er villige til at gå over til en konkurrent for at tjene lidt mere, så er strategien ikke dybt nok forankret.«

Mere kommunikation
»Er 758 svar repræsentativt for danske virksomheder?

»Respondenterne er udvalgt fra Zaperas Danmarkspanel, og resultatet er repræsentativt inden for de syv brancher. Det er syv brede brancher, hvor 63 pct. af medarbejderne mener, de har noget at bidrage med til diskussionen om virksomhedens strategi. Det er et nøgleudgangspunkt. Hvis medarbejderne oplever strategi som noget, der udelukkende kommer fra ledelsen, så er der ikke nødvendigvis noget i vejen med strategien; men den opfattes ikke som »min strategi«, og det er en advarsel til ledelsen. Hvis folk tror på det, de laver, så besidder de en helt anden energi.«

Hvad skal virksomhederne gøre?

»Som udgangspunkt skal der tænkes meget mere i kommunikation. At definere en strategi er et sagligt og analytisk arbejde.

Men de processer, der fører frem til den, rummer bekymringer og tvivl. Man ligger vågen om natten. Når strategien så skrives ned, bruger lederne formuleringer, de har lært på handelshøjskolen. De giver konklusionerne videre, men ikke forudsætningerne.

Man må også tage tvivlen med. Det skræmmer ikke medarbejderne, at de får del i de overvejelser, der ligger bag en strategi. Tværtimod kan det være med til at øge forståelsen og samarbejdsviljen,« siger Flemming Fog.